„Pod lupą” naukowców są cisy i bociany białe

13 Maj 2022
Kandydaci na studia interesujący się biologią powinni przyjrzeć się ofercie Instytutu Nauk Biologicznych UZ. Kierunki: biologia, biomonitoring i zarządzanie środowiskiem, biotechnologia oraz ochrona środowiska mają do zaoferowania dużą dawkę wiedzy oraz fascynujące zajęcia teoretyczne i praktyczne.

W instytucie funkcjonują cztery katedry, które zajmują się różnymi gałęziami nauk biologicznych.

Biotechnologia to przyszłościowy kierunek łączący nauki przyrodnicze i nowoczesne technologie. Studenci zdobywają wiedzę z pogranicza biologii, chemii, genetyki i np. nanotechnologii. Poznają mechanizmy natury rządzące organizmami żywymi, aby je wykorzystywać w służbie człowiekowi. W katedrze wykonywane są też analizy chemiczne produktów spożywczych np. bada się związki fenolowe w naszych regionalnych miodach i winach.

Badania w Katedrze Botaniki i Ekologii dotyczą interakcji między roślinami a ich nieożywionym i ożywionym środowiskiem. Badane są np. zmiany rozwojowe drzew, szczególnie gatunków chronionych, np. cisu. Prace prowadzone są na terenie całej Europy Środkowej i Wschodniej. Badania interakcji owady - rośliny prowadzą np. do opracowania przyjaznych środowisku metod ograniczania liczebności owadów roślinożernych w uprawach.

Katedra Zoologii zajmuje się nauką o roztoczach, gadach i ssakach. Prowadzone są badania na podstawie zagadnień lokalnych oraz prace o znaczeniu ogólnobiologicznym. Katedra zajmuje się m.in. hibernacją nietoperzy w rezerwacie „Nietoperek”.

Katedra Ochrony Przyrody prowadzi badania nad bioróżnorodnością województwa lubuskiego, zajmuje się ochroną bioróżnorodności w różnych środowiskach - szczególnie dotyczy to środowisk miejskich, krajobrazu rolniczego i lasów. Jednym z projektów jest promowanie tworzenia tzw. „warkoczy”, konstrukcji z martwego drewna (chrust, liście) wspomagających ptaki, ssaki, płazy, gady, owady i pająki. Prowadzone są również badania i obserwacje m.in. na temat rozmieszczenia kleszczy w Zielonej Górze, czy bociana białego jako gatunku wskaźnikowego dla jakości środowiska w Lubuskiem. Wiele prac terenowych prowadzonych jest razem ze studentami. Pozwala to na opanowanie w praktyce zasad inwentaryzacji przyrodniczej i wyciągania wniosków dotyczących praktycznej ochrony przyrody.

Zainteresowania można rozwijać w ramach kół. Koło Naukowe Biologów UZ działa od 2002 roku. Studenci biorą udział w badaniach prowadzonych przez pracowników wydziału, m. in. kondycji piskląt bociana białego w zachodniej Polsce. Organizują warsztaty, szkolenia i wykłady. Biorą udział w „Nocy Biologów”- ogólnopolskiej akcji promującej nauki przyrodnicze. W ramach koła odbywają się wyjazdy terenowe, np. do Ogrodu Botanicznego w Berlinie, do rezerwatu „Nietoperek”, Leśnego Banku Genów w Kostrzycy.

W strukturze instytutu znajduje się też Ogród Botaniczny UZ oraz „Ptasi Azyl”. Ogród zajmuje powierzchnię 2,96 ha. Uprawianych jest w nim blisko 1500 gatunków i odmian roślin: drzew, krzewów, bylin i pnączy pochodzących z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Jest prowadzony wspólnie z ZGM. To doskonałe miejsce do odbywania zajęć terenowych ze studentami. Z kolei „Ptasi Azyl” powstał we współpracy z RDOŚ w Gorzowie Wlkp. oraz z zielonogórskim urzędem miasta. Ośrodek od sześciu lat zajmuje się leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt, głównie ptaków.

Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki