Po budownictwie zawsze będzie praca

19 luty 2021
Czy można być absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego i otrzymać Oskara? Tak! Udowodniła to dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ, dyrektor Instytutu Budownictwa. Została uhonorowana medalem im. prof. Wacława Żenczykowskiego. Wyróżnienie nazywane jest „Oskarem budownictwa”.

Stanowi jedną z prestiżowych nagród przyznawanych od 1965 r. za osiągnięcia naukowo-techniczne z dziedziny budownictwa. A pomyśleć, że wszystko zaczęło się od wyboru budownictwa na UZ…

Na dyplomie dołączonym do medalu jury podkreśliło, że prof. Nowogońska została nagrodzona za „wybitne osiągnięcia za prace badawcze i teoretyczne dotyczące oceny stanu budynków, a szczególnie za autorstwo monografii pt. „Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej”. Prof. Nowogońska skromnie mówi o swoim osiągnięciu. A jest się czym chwalić – jest to prestiżowa nagroda, która od początku powstania kierunku w Zielonej Górze, czyli od 53 lat, została zdobyta dopiero po raz drugi. Wcześniej, ale w innej kategorii ,otrzymał ją prof. Biliński.

Kierunek budownictwo to jeden z pierwszych, który powstał na zielonogórskiej uczelni. Wydział Budownictwa Lądowego został utworzony w 1968 r. Dzisiaj Instytut Budownictwa oferuje studia na trzech stopniach kształcenia: studia inżynierskie, magisterskie, a także studia w szkole doktorskiej. Posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz przyznawania tytułu profesora. I właśnie z takiej ścieżki edukacji skorzystała dr hab. inż. B. Nowogońska, prof. UZ. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a obecnie jest dyrektorem Instytutu Budownictwa. Swoją pracę ze studentami lubi i cieszy się, że jej droga poszła w takim w kierunku, bo jak mówi: „wyboru studiów nie żałuję, dzisiaj wybrałabym również budownictwo”.

Bo żałować nie ma czego. Budownictwo to jeden z najpopularniejszych kierunków politechnicznych, wybieranych przez maturzystów w Polsce. W Zielonej Górze istnieje od 53 lat, więc można o nim powiedzieć, że jest kierunkiem z tradycjami. W Instytucie Budownictwa od 2019 r. uruchomiony został nowy kierunek – geoinformatyka i techniki satelitarne. Jest to kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziałem Fizyki i Astronomii.

Pracownicy Instytutu Budownictwa systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, prowadzą badania, prezentują wyniki badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych, są autorami artykułów naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Instytut Budownictwa UZ jest organizatorem cyklicznych konferencji naukowych: „Konstrukcje zespolone” i „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”. Konferencje te stały się wizytówką zielonogórskiego ośrodka naukowego. Pracownicy Instytutu Budownictwa są wysoko oceniani przez środowisko naukowe.

Również studenci są zaangażowani w naukę, chętnie biorą udział w zajęciach praktycznych, laboratoriach, czy praktykach. Działa tu siedem kół naukowych, gdzie studenci zyskują dodatkową wiedzę, tworzą ciekawe projekty i prace dyplomowe. Doskonale wiedzą, że to, czego nauczą się podczas studiów, przyda im się w późniejszej pracy. Poziom kształcenia jest porównywalny do najbardziej prestiżowych politechnik w kraju. Po zakończeniu studiów, absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Instytut Budownictwa współpracuje z różnymi instytucjami m.in. z Lubuską Izbą Inżynierów Budownictwa i Lubuską Izbą Budownictwa. I właśnie ta druga organizuje konkurs Mister Budowy i konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Studenci zdobywają nagrody fundowane przez marszałka województwa, które wręczane są podczas Gali Inżynierów Budownictwa.

Budownictwo jest kierunkiem przyszłościowym. Daje wiele możliwości i dróg wyboru. Są to studia dla osób o ścisłym umyśle. Ale budownictwo ma szeroką tematykę, o różnych specjalizacjach pozwalających dopasować umiejętności studenta do jego zainteresowań. Umożliwia zbudowanie ścieżki kariery prowadzącej na sam szczyt.

Katarzyna Doszczak

 

Studia magisterskie na specjalnościach:

- konstrukcje budowlane i inżynierskie,

- technologia i organizacja budownictwa,

- renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych,

- drogi i mosty

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki