Pieniądze dla stowarzyszeń

17 Kwiecień 2014
Prezydent chce podpisać porozumienie o finansowaniu stowarzyszeń funkcjonujących w gminie..

- Po połączeniu, działające w gminie organizacje pozarządowe, nadal będą otrzymywały takie wsparcie jak do tej pory – powtarza prezydent Janusz Kubicki.

- Tylko jak to zagwarantować? – często słyszał w gminie. Temu problemowi poświęcone było zeszłotygodniowe spotkanie w ratuszu. - Chcemy podpisać odpowiednie porozumienie, jednak fizycznie nie jest możliwe, by robić to z każdym stowarzyszeniem osobno – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. - Powołajcie Zielonogórski Związek Organizacji Pozarządowych, który będzie reprezentował wszystkie organizacje pozarządowe w sołectwach. I z nim podpiszemy porozumienie.

Zakłada ono, że poziom finansowania stowarzyszeń będzie na obecnym lub wyższym poziomie. Związek będzie jedynie monitorował, ile stowarzyszenia dostają pieniędzy w ramach konkursów. – Tu wprowadzamy mechanizm zabezpieczający. Jeżeli okaże się, że stowarzyszenia dostały za mało, to miasto różnicę przekaże związkowi, a ten podzieli ją wśród stowarzyszeń – tłumaczy K. Kaliszuk.

- To jest konkretna propozycja, nad którą można dyskutować i sprawdzić szczegóły – komentował Adam Urbaniak, przewodniczący rady miasta.

- To porozmawiajmy o tym u nas, w gminie – zaproponował Henryk Masternak, prezes Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Na miejsce spotkania założycielskiego Związku zaproponował salę Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Przylepie, ul. Skokowa 18. Spotkanie w czwartek, 24 kwietnia, o 17.00.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki