Osobiście do urzędu? Lepsza będzie skrzynka

16 Październik 2020
Urząd miasta wprowadził ograniczenia w obsłudze mieszkańców ze względu na sytuację epidemiczną. Od 12 października do odwołania osobista obsługa mieszkańców odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Urzędnicy zachęcają do załatwiania spraw w formie elektronicznej, zwłaszcza za pośrednictwem platformy ePUAP. W holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22 została wystawiona skrzynka na korespondencję. Pisma można również doręczać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynkach urzędu będzie odbywać się w wydzielonych, bezpiecznych strefach, z zachowaniem środków ochrony osobistej, po uprzednim umówieniu telefonicznym – informują na stronie internetowej urzędnicy. Przypominają o obowiązku zakrywania ust i nosa w budynkach urzędu miasta.

 

WYTYCZNE OBSŁUGI PETENTÓW W WYBRANYCH WYDZIAŁACH

 

* Urząd Stanu Cywilnego (ul. Grottgera 7)

USC realizuje swoje zadania po wcześniejszym umówieniu interesanta. Wyjątkiem jest sporządzenie aktu zgonu. Wizytę w USC można umówić pod nr telefonów:

- akt zgonu tel. 68 45 64 946 lub 943,

- akt urodzenia tel. 68 45 64 942 lub 945,

- zapewnienie do ślubu tel. 68 45 64 943 lub 945,

- wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego 68 45 64 949 lub 946.

Wnioski w sprawach niewymagających osobistej wizyty w urzędzie można złożyć osobiście do skrzynki w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo elektronicznej platformy usług administracji publicznej - adres urzędu: /umzg/SkrytkaESP

 

* Sala ślubów w ratuszu

Maksymalna liczba osób biorących udział w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego w sali ślubów w ratuszu to 20 osób, wliczając w tę liczbę młodą parę, świadków i fotografa. Limit 20 osób nie obejmuje kierownika USC oraz muzyków. Nie ma możliwości wzniesienia toastu po zawarciu małżeństwa.

 

* Wydział Spraw Obywatelskich (ul. Grottgera 7)

WSO realizuje swoje zadania po wcześniejszym telefonicznym umówieniu interesanta pod nr telefonu 68 475 18 23. Informacje ogólne można uzyskać pod nr 68 475 18 22.

Sprawy związane z dowodami osobistymi (złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie utraty bądź uszkodzenia dowodu, zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, zgłoszenie bądź cofnięcie zawieszenia e-dowodu), a także ewidencją ludności (zameldowanie, wymeldowanie, zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrót, uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu) można realizować drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP lub portalu obywatel.gov.pl. Dokumenty przesyłane w formie dokumentu elektronicznego winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu: /umzg/SkrytkaESP

 

* Kasy urzędu

Kasy pracują na dotychczasowych zasadach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.00. Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań cywilno-prawnych można dokonywać również przelewem bankowym lub wpłacać bez prowizji w czynnych placówkach banku PKO BP na terenie miasta. Obsługa interesanta w sprawach dot. podatków lokalnych odbywa się w pomieszczeniu kasowym w godzinach pracy urzędu (m.in. składanie informacji i deklaracji podatkowych, wyjaśnianie wpłat, składanie wniosków o zwrot nadpłaty w podatkach lokalnych). Pisma, wnioski oraz informacje w sprawach podatkowych można składać elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście wrzucając do skrzynki wystawionej w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22. Na pismach wrzucanych do skrzynki lub składanych osobiście proszę podać nr tel. kontaktowego i/lub adres email.

 

* Wydział Komunikacji (ul. Sienkiewicza 8a)

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów po wcześniejszym zapisaniu się na wizytę. Rezerwacja wizyt odbywa za pomocą formularza pod adresem: www.rezerwacja.zielona-gora.pl

Wydział Komunikacji informuje też, że w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

- wydłużony został termin na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub zakupionego w kraju z 30 dni do 180 dni (obowiązuje do 31.12.2020 r.),

- wydłużony został termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu do 180 dni; dotyczy to pojazdów nabytych/zbytych po 1 marca 2020 oraz obowiązuje do 31.12.2020 r.,

- pozwolenia czasowe zachowują ważność do 14 dni od ogłoszenia zakończenia stanu epidemii,

- prawa jazdy, których termin ważności upłynął (ze względu na badania psychologiczne lub lekarskie), zachowują ważność do 60 dni od ogłoszenia zakończenia stanu epidemii.

Zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu można dokonać w następujący sposób: za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając pod adres: 65-443 Zielona Góra, ul. Sienkiewicza 8A kopię umowy (faktury) oraz wypełniony druk zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu; wrzucając kopertę z w/w dokumentami do skrzynki w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22; za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (wpisać w przeglądarce „ePUAP”, zalogować się do serwisu, wejść w katalog spraw, wybrać motoryzacja i transport, wybrać zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu).

(ap)

 
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki