Oni chcą zmienić spółdzielnię

3 Listopad 2023
Odwołanie ze stanowiska Jerzego Biczyka, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin”, stało się faktem. Ale to nie koniec. Kto wybierze jego następcę? Nowa rada nadzorcza. Jej skład członkowie SM „Kisielin” wskażą w ramach głosowania podzielonego na 25 części. Dlatego jest ono takie ważne.

Prezentujemy 11 osób z tzw. Grupy Dobra Zmiana. To są prawdziwi bohaterowie toczących się na os. Pomorskim i Śląskim pozytywnych przemian, to ich ciężka praca i organizacja wywarła presję, która doprowadziła do odwołania zarządu spółdzielni. Teraz zaś będą kandydować do nowej rady nadzorczej. Warto dać im szansę.

Dariusz Prchała

- Kandyduję do rady nadzorczej, aby zapewnić uczciwe rozliczanie kosztów mediów i eksploatacji mieszkań. Chciałbym dążyć do zmniejszenia energochłonności budynków poprzez wykonanie ich prawdziwej termomodernizacji. Ważne jest dla mnie wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii na wspólne cele takie jak: oświetlenie klatek schodowych, piwnic czy też zasilania węzłów cieplnych. Uważam, że należy także rozważyć budowę wind w blokach czteropiętrowych.

Jakub Galiński

- W naszej spółdzielni jestem założycielem i administratorem największej aktywnej grupy osiedlowej w mediach społecznościowych. Jako mieszkaniec od początku byłem uczulony na przestarzałe podejście do przedstawiania nieczytelnych rozliczeń oraz innych dokumentów, co wygląda na zatrzymanie się w minionej epoce. Chciałbym, aby strona internetowa spółdzielni nie tylko była aktualna, ale była też miejscem, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić swoje rozliczenia, aby wiedzieć na co te pieniądze są przeznaczane.

Ewa Filinowicz

- Zamierzam dbać o prawidłową i efektywną gospodarkę finansową w spółdzielni. Moje hasło to: „Czas na zmiany”. Jak należy to rozumieć? Chciałabym wprowadzić jawny i przejrzysty podział przy gospodarowaniu środkami finansowymi z opłat czynszowych. Uważam także, że potrzebne są modyfikacje w statucie spółdzielni. W ramach prowadzonych inwestycji należy docieplić budynki oraz wymienić windy. Jednym z priorytetów powinna być też rozbudowa strony internetowej SM „Kisielin”, jako platformy do dobrej komunikacji.

Tycjan Fokszan

- Od ponad 20 lat jestem przedsiębiorcą. a od 2008 r. mieszkańcem naszego osiedla. Moje doświadczenie w budowaniu i tworzeniu silnych struktur firmy, a także współpracy z ludźmi, będzie fundamentem do budowania pięknego, ekonomicznego i nowoczesnego osiedla. Zieleń wokół bloków to coś, co wszyscy kochamy. Niech zieleń wokół naszych budynków będzie piękna i zdrowa, byśmy mogli cieszyć się spacerami i świeżym powietrzem. Termomodernizacja z kolei pomoże nam zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie.

Bożena Jokś

- Mam silne przekonanie, że należy wprowadzić przejrzystość i sprawiedliwość w zarządzaniu funduszem remontowym. Moim celem jest stworzenie systemu, który przypisuje środki funduszu remontowego do poszczególnych bloków, dając mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie decyzyjnym odnośnie wydatkowania tych środków. Chcę, aby każdy miał pełny dostęp do informacji na temat funduszu swojego bloku i mógł wspólnie z innymi mieszkańcami podejmować decyzje dotyczące remontów i inwestycji.

Roman Gremblewski

- Od wielu lat moim celem jest wprowadzenie pełnej przejrzystości w rozliczeniach i wydatkach naszej spółdzielni mieszkaniowej. Chcę, aby fundusz remontowy był odpowiednio przypisany do konkretnych bloków, co pozwoli mieszkańcom na ścisłe monitorowanie i decydowanie o sposobie wydatkowania środków. To kluczowy krok w kierunku zapewnienia uczciwego i odpowiedzialnego zarządzania naszymi finansami. Dlatego kandyduję do rady nadzorczej, aby razem pracować nad stworzeniem lepszego jutra dla naszej wspólnoty.

Jerzy Hernik

- Mieszkam na os. Pomorskim, które stało się moim domem od 1989 r., towarzyszą mi kotka, papuga i rybki. Moje doświadczenie życiowe i lokalna przynależność sprawiły, że zrozumiałem jak ważne jest budowanie wspólnoty, dbanie o nasze otoczenie. Jestem gotów podjąć się wyzwania, aby pracować dla dobra SM „Kisielin” i uczynić ją jeszcze lepszym miejscem do życia. Chcę być głosem mieszkańców i wspólnie pracować nad rozwojem i poprawą naszego osiedla. Liczę na wasze zaufanie i wsparcie w wyborach.

Iwona Kuczyńska

- Od roku wspieram działania na rzecz zmian w spółdzielni. Uważam, że należy zmodernizować klatki schodowe, wymienić windy, ocieplić budynki. Należy wyeliminować zbędne koszty przeznaczane na likwidację chodników i terenów rekreacyjnych i wprowadzić zrozumiały system naliczania opłat. Konieczne jest zreformowanie działalności spółdzielni, aby była pomocna dla mieszkańców, a „Klub Grymas” był miejscem dla każdego. Musimy przeprowadzić przetarg i wybrać najlepszą firmę do obsługi technicznej osiedla.

Jolanta Hazler-Ośko

- Moimi priorytetami są zmiany w polityce finansowej, komfort życia oraz termoizolacja budynków. Celem mojego zaangażowania w pracę rady nadzorczej jest dążenie, aby stać było mieszkańców na spokojne mieszkanie na osiedlu. Jestem przekonana, iż dokonać tego można zmieniając politykę finansową i gospodarczą spółdzielni. Uważam, że należy zadbać o komfort i piękno osiedli, podejmując działania zmierzające do przeprowadzania termoizolacji przy uwzględnieniu i wykorzystaniu dostępnych funduszy.

Dariusz Jabłoński

- Trzeba pamiętać, że spółdzielcy to mieszkańcy! Mieszkam na os. Pomorskim, które ma wiele atutów, jednak w mojej ocenie było źle zarządzane. Chciałbym, aby nasza spółdzielnia stała się miejscem służącym mieszkańcom, dlatego zadbam o poprawę jej funkcjonowania i gospodarowania finansami. Jako kandydat służę wsparciem i profesjonalnym podejściem do funkcji członka rady nadzorczej. Jestem zaangażowany, dokładny, sumienny i odpowiedzialny. Te cechy chciałbym wykorzystać, jako kandydat na członka rady.

Irena Erber

- Od 2007 r. poświęciłam wiele godzin na sprawdzanie umów, faktur czy protokołów z posiedzeń organów spółdzielni, odkrywając w mojej ocenie wiele nieprawidłowości. Teraz mam szansę na ich wyeliminowanie jako członek nowej rady nadzorczej. To organ najważniejszy w każdej spółdzielni. Do rady należy sprawowanie kontroli nad pracą zarządu i przestrzeganiem prawa, ustalanie np. wysokości opłat wnoszonych przez członków. Wiem, jak wyeliminować nieprawidłowości w tych sprawach. Dlatego proszę o głos w wyborach.

HARMONOGRAM CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

Klub „Grymas”, os. Pomorskie 8a, godz. 16.30

* os. Pomorskie 27 - 10 listopada

* os. Pomorskie 26 - 13 listopada

* os. Pomorskie 25 - 14 listopada

* os. Pomorskie 23 - 15 listopada

* os. Pomorskie 22 - 16 listopada

* os. Pomorskie 21 - 17 listopada

* os. Pomorskie 20 - 20 listopada

* os. Pomorskie 17 - 21 listopada

* os. Pomorskie 16 - 22 listopada

* os. Pomorskie 15 - 23 listopada

* os. Pomorskie 14 - 24 listopada

* os. Pomorskie 11 - 27 listopada

* os. Pomorskie 10 -28 listopada

* os. Pomorskie 7 - 29 listopada

* os. Pomorskie 6 - 30 listopada

* os. Pomorskie 4 - 1 grudnia

* os. Pomorskie 3 - 4 grudnia

* os. Pomorskie 1 - 5 grudnia

* os. Śląskie 1 - 6 grudnia

* os. Śląskie 2 - 7 grudnia

* os. Śląskie 4 - 8 grudnia

* os. Śląskie 5 - 11 grudnia

* os. Śląskie 6 - 12 grudnia

* os. Śląskie 7 ABCDEFG - 13 grudnia

* członkowie spółdzielni ze wspólnoty os. Pomorskie 2, 12 oraz os. Śląskiego 8,9, 11 - 14 grudnia

Pamiętajcie żeby zagłosować!

Od 10 listopada do 14 grudnia będzie trwało głosowanie na nową radę nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” w ramach tzw. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - To głosowanie zostało podzielone na 25 różnych części - tłumaczy mecenas Magdalena Bobek.

Dlaczego udział w głosowaniu jest tak ważny? - Pomimo tego, że prezes Jerzy Biczyk został odwołany ze stanowiska z dniem 31 października, a sama rada zrzekła się mandatu z dniem zakończenia ostatniej części NWZ i wyborem nowych członków rady, nie kończy to sprawy - tłumaczy Magdalena Bobek. która wspiera mieszkańców chcących zmian na os. Śląskim i Pomorskim.

- Jeżeli mieszkańcy nie wezmą udziału w głosowaniu, może się zdarzyć, że ponownie zostaną wybrane osoby z obecnej rady nadzorczej. W takiej sytuacji nie można wykluczyć, że znów wybiorą one Jerzego Biczyka na prezesa spółdzielni i cała walka niezadowolonych mieszkańców pójdzie na marne, a sytuacja na osiedlu wróci do punktu wyjścia. Jeśli chcemy przypieczętować zmiany w SM „Kisielin”, należy wybrać nowych członków rady, np. z Grupy Dobra Zmiana. Dlatego podkreślam, bardzo ważne jest uczestnictwo członków spółdzielni w tym Walnym Zgromadzeniu osobiście, bądź jeśli to będzie niemożliwe - poprzez udzielenie pełnomocnictwa osobie, która mogłaby nas reprezentować.

Głosowania poszczególnych części będą odbywać się w klubie „Grymas” przy os. Pomorskim 8a w dni powszednie, od 10 listopada do 14 grudnia, o godz. 16.30, z podziałem na poszczególne bloki oraz wieżowce (patrz harmonogram na str. 5). Obecna rada ustaliła szczegółowy podział dla Walnego Zgromadzenia. Każda z 25 części przypisana została określonej nieruchomości. Np. 10 listopada głosują członkowie spółdzielni z wieżowca przy ul. os. Pomorskie 27, 13 listopada z bloku przy ul. os. Pomorskie 28 itd. - Głosować będzie można tylko w wyznaczonym dla nas dniu. Ta data nie podlega zmianie - podkreśla M. Bobek.

Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia, porządek obrad oraz regulamin zostały udostępnione na stronie www.smkisielin.pl/aktualnosci

 

(md)