Oddajcie nam Ślązaka!

27 Marzec 2014
14 marca br. PKP Intercity zlikwidowały kolejowe połączenie relacji Zielona Góra-Wrocław-Kraków.

- Od tego dnia Zielona Góra wypchnięta została na margines transportowej mapy. Stąd potrzeba silnego lobbingu na rzecz przywrócenia tej bardzo ważnej dla mieszkańców linii – mówił podczas wtorkowej sesji Kazimierz Łatwiński (PiS), autor projektu apelu. - Celem wnioskodawcy nie jest tylko przywrócenie Ślązaka, ale również sprowokowanie PKP do opracowania spójnej wizji rozwoju kolei, zwłaszcza w okręgu zielonogórskim, który jest teraz bardzo słabo skomunikowany z resztą kraju.

Apel zaadresowany został do marszałek Elżbiety Polak, minister Elżbiety Bieńkowskiej, wojewody Jerzego Ostroucha oraz do zarządu spółki PKP Intercity.

 Inicjatywa radnego PiS spotkała się z ironiczną oceną Mirosława Bukiewicza (PO). Radny z przekąsem mówił o wysokich kompetencjach Łatwińskiego, według niego - Znacznie wykraczających poza wymagania stawiane zielonogórskim radnym. - Pan się tu marnuje – kpił Bukiewicz.

W obronie Łatwińskiego stanęli inni radni. – Jestem zaskoczony złośliwościami radnego Bukiewicza. Są nie na miejscu – obruszył się Radosław Brodzik (SLD). – Przyznaję rację Łatwińskiemu.

- To rząd Donalda Tuska jest winien katastrofalnej sytuacji na kolei – do obrony Łatwińskiego przyłączył się A. Hebda.

- Trzeba myśleć szerzej, niż tylko w kategoriach kasacji samochodu porzuconego na osiedlowym parkingu – Łatwiński mówił do Bukiewicza. - To również od miejskich radnych zależy, czy pozostaniemy komunikacyjnym zaściankiem.

Rada jednogłośnie uchwaliła treść apelu.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki