Spacer studyjny do pałacu w Ochli

3 Lipiec 2020
To gratka! W ramach konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji magistrat organizuje spacer studyjny - m.in. wokół zamkniętego górnego pałacu w Ochli.

Pewnie mało kto wie, ale w Ochli mamy dwa pałace. Dolny i górny. Pierwszy znajduje się obok odrestaurowanego parku i stawu. Jest zamieszkały. Drugi, dla odróżnienia często nazywany dworem, znajduje się przy ul. Ochla-Górna i jest zamknięty na głucho. Zbudował go Otto von Unruch. Prace rozpoczęto w 1684 r., kończąc je w 1687 r. Po wojnie był użytkowany jako budynek mieszkalny. Eksploatowany, bez remontów, popadł w ruinę. Jak możemy wyczytać na stronie wojewódzkiego konserwatora zabytków, z pierwotnego wyposażenia i wystroju zachowały się cztery kominki oraz bogata dekoracja sztukatorska z elementami roślinnymi i symbolicznymi przedstawieniami figuralnymi. Budynek jest zabezpieczony i przed laty był remontowany. Należy do Muzeum Etnograficznego.

Zdaniem szefostwa muzeum zarówno skansen, jak i pałac znakomicie wpisują się w program rewitalizacji.

- Jest pomysł, by powstało tutaj Centrum Kultur Europejskich. W przyszłości w pałacu będą się odbywać wystawy, występy teatralne, koncerty i wydarzenia kulturalne – mówi Małgorzata Maśko-Horyza, dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta. – Jak to może wyglądać w praktyce, chcemy sprawdzić podczas spaceru studyjnego, który organizujemy 16 lipca o godz. 17.00. Może przyjść każdy. Spotykamy się koło sklepu przy skrzyżowaniu ulic Ochla-Zielonogórska i Ochla-Kożuchowska. Będzie z nami dyrektor skansenu. Spacer zapowiada się ciekawie.

Muzeum proponuje rozbudowę sieci ścieżek rowerowych i ścieżek edukacyjnych łączących m.in. skansen z pałacem. Teren ma być oświetlony. Mowa jest o nowych nasadzeniach i uruchomieniu w pałacu kawiarni. Wpisany do rejestru zabytków pałac ma zacząć żyć. Szacowany koszt remontu budynku to 10 mln zł.

- Spacer studyjny po Ochli to jeden z elementów konsultacji zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji. Otwarte spotkanie w tej sprawie odbędzie się 15 lipca o godz. 17.00 w budynku MOPS, ul. Długa 13 – dodaje M. Maśko-Horyza.

Jakie zmiany chce wprowadzić magistrat? Jednym z najważniejszych punktów jest rozszerzenie programu o kwestie związane z gromadzeniem wody. - Zmiany klimatyczne powodują, że z jednej strony trzeba szybko odprowadzić wodę podczas gwałtownych opadów, równocześnie zachowując jej jak najwięcej w różnych zbiornikach. Wpisanie takich miejsc i zadań do programu rewitalizacji ułatwi w przyszłości pozyskiwanie na ten cel dodatkowych środków zewnętrznych – tłumaczy dyrektor Maśko-Horyza.

Do obszaru obejmującego rewitalizację mają również trafić dwa parkingi. Pierwszy - w narożniku ul. Kupieckiej i Matejki. Tam podczas prac odkryto średniowieczne mury i stary cmentarz. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków mur ma zostać zachowany i w jakiś sposób wyeksponowany, co wymusza zmianę istniejącego projektu i przyjętych założeń.

GPR obejmie również projektowany parking przy Palmiarni, którego górna, rekreacyjna część ożywi tę część Winnego Wzgórza, otwierając je na innych mieszkańców niż tylko parkujący tutaj samochody. Dach ma być miejscem zabaw dla dzieci.

Do zapowiadanych zmian swoje trzy grosze dorzucił również szpital uniwersytecki. – W nowym GPR zostanie to uwzględnione. Chodzi przede wszystkim o odnowienie terenów zielonych wewnątrz lecznicy. Znajdzie się w nim również bezpieczny wjazd do placówki od strony ul. Waryńskiego – dodaje M. Maśko-Horyza.

(tc)