Słowo się rzekło: jest już kanalizacja!

21 Maj 2021
Większość gospodarstw domowych w sołectwie może się już przyłączyć do kanalizacji. - Dotrzymaliśmy słowa i zrealizowaliśmy kolejną, dużą inwestycję, którą obiecaliśmy przy połączeniu miasta z gminą - cieszy się prezydent Janusz Kubicki.

Robert Olichwer ma kanalizację od kilku dni i już chwali sobie to rozwiązanie. Nie ukrywa, że z zazdrością patrzył na mieszkańców innych byłych podzielonogórskich wiosek, do których wcześniej przyszła nowoczesność, a może po prostu normalność?

- Dobrze, że w końcu możemy powitać gości w dwudziestym pierwszym wieku - uważa pan Robert. - To duża ulga i wygoda. Zamawianie beczkowozu, który wywiezie ścieki, było bardzo uciążliwe. Szczególnie przed świętami, kiedy był duży problem z umówieniem się na odbiór.

Sołtyska Dorota Bojar cieszy się, że Ochla staje się jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia. I przy okazji dziękuje Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji za pomoc w kampanii informacyjnej. - Mieszkańcy dzięki temu wiedzą, że już mogą przyłączyć się do sieci. Informacje można też znaleźć na facebookowej grupie Nasza Ochla - dodaje. - Prawdą jest jednak, że ludzi nie trzeba do tego specjalnie przekonywać, większość sąsiadów już poskładała wnioski o przyłącza.

Jak przypomina prezydent Janusz Kubicki, budowa kanalizacji w Ochli była jedną z inwestycji obiecanych w ramach połączenia miasta z gminą. - Dotrzymaliśmy słowa. Cieszę się, że Zielona Góra zmienia się cały czas na plus - mówi prezydent.

Wybudowana sieć kanalizacyjna ma długość ponad 26 km, powstała przy 49 ulicach Ochli, m.in. Zielonogórskiej, Leśnej, Folklorystycznej, Grzybowej, Szkolnej, Wiśniowej, Dębowej, Topolowej, Sadowej, Nowojędrzychowskiej (kanalizacja tłoczna). Wybudowano też cztery pompownie ścieków przy ulicach Topolowej, Leśnej, Akacjowej i Żagańskiej. Przebudowy doczekała się istniejąca przepompownia przy ul. Konwaliowej.

Wartość inwestycji to 26 mln 400 tys. zł. Wykonawcą było konsorcjum firm Kanwod Wiesław Tarczyński (lider) i Kanwod sp. z o.o. (partner). Zadanie pn. „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap V” sfinansowano z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Inwestycja została zakończona i już teraz można przyłączać się do nowej kanalizacji –potwierdza Monika Turzańska, z biura prasowego ZWiK. - Dotychczas umowę o przyłączeniu gospodarstwa do sieci kanalizacyjnej podpisało 20 właścicieli nieruchomości.

M. Turzańska tłumaczy, że zakres wybudowanej kanalizacji został wykonany zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową i podpisaną umową na dofinansowanie.

Aby wystąpić do ZWiK o przyłączenie do sieci, mieszkańcy do wniosku muszą załączyć szkic sytuacyjny lub plan zabudowy z proponowaną trasą przyłącza na aktualnej kopii mapy zasadniczej. Właściciele domków jednorodzinnych warunki przyłączenia we własnym zakresie (od granicy posesji) otrzymują do 21 dni. Można skorzystać z wybranej przez siebie firmy lub wybrać ofertę spółki ZWiK. Odbiorami zajmują się Wodociągi.

(rk)