Przychodnia czeka na lekarzy

22 Styczeń 2021
Nowoczesny, parterowy budynek jest już na wykończeniu i niedługo będzie mógł zaprosić w swoje progi. Jednak mury to nie wszystko, potrzeba lekarzy! Do 29 stycznia mogą zgłaszać się chętni, którzy chcą poprowadzić nową przychodnię.

Przychodnia lekarska to długo wyczekiwane marzenie mieszkańców Ochli. Przeznaczyli na budowę obiektu swój bonus połączeniowy. Kończą się już roboty budowlane, prace kontynuują jeszcze zielonogórskie wodociągi. - Czekamy, aż ten budynek zacznie tętnić życiem. Wiadomo, że lepiej nie chorować, ale jeśli już będziemy potrzebować porady lekarza, to warto skorzystać z możliwości opieki zdrowotnej na miejscu – tłumaczy Dorota Bojar, sołtyska Ochli.

Mieszkańcy nie mogą się już doczekać otwarcia placówki. Jednak zanim to nastąpi, trzeba wybrać najemcę budynku, który poprowadzi ośrodek zdrowia. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłosił przetarg i do 29 stycznia czeka na oferty. - Jednym z wymogów, który musi spełnić najemca jest zapewnienie co najmniej jednego lekarza rodzinnego oraz co najmniej jednego lekarza pediatry. Usługi tych lekarzy powinny być świadczone od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 - podkreśla Paweł Wysocki z ZGM.

Oprócz tego pod uwagę będą brane m.in. zaproponowane usługi medyczne w ramach NFZ oraz dodatkowo płatne, zakres zabiegów diagnostycznych czy wykaz badań profilaktycznych. - Zwracamy uwagę na to, czy przychodnia będzie dostępna dla pacjenta. Podstawa to lekarze, którzy zajmą się dorosłymi i dziećmi, jednak jeśli ktoś będzie chciał poprowadzić dodatkowo gabinet specjalistyczny, to również ma taką możliwość – tłumaczy radny Robert Górski, który będzie jednym z członków komisji oceniającej wnioski.

Oprócz oferty medycznej, ocenie podlega również wysokość zaproponowanego miesięcznego czynszu. Wywoławcza stawka najmu to niecałe 5.200 zł brutto miesięcznie.

- Mam nadzieję, że już nic nie przeszkodzi w wykonaniu tego zadania. Czekamy na oferty. A nasi mieszkańcy czekają na otwarcie przychodni. Osoby starsze i młode rodziny już dopytują, kiedy przychodnia ruszy. Wierzę w to, że pacjentów zapisze się wielu, nie tylko z Ochli. Zapraszamy osoby z sąsiadujących sołectw, czy osiedli w Zielonej Górze. My komisyjnie wybierzemy najlepszą opcję opieki nad naszym zdrowiem – zachęca najemców do zgłoszeń D. Bojar.

Otwarcie ofert odbędzie się 2 lutego. Obiekt zostanie przekazany najemcy najpóźniej do połowy maja. Dokładna treść przetargu wraz ze wszystkimi wymaganiami dostępna jest na stronie bip.gm.zgora.pl w zakładce: Ogłoszenie najmu.

Dodatkowych informacji na temat najmu lokalu udziela Dział Utrzymania Budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze , ul. Zjednoczenia 110, pok. 206 tel. (+48) 68 322 91 71.

(ap)

 
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki