Niższy czynsz za najem

6 Maj 2022
Miasto ogłosiło szósty przetarg na prowadzenie przychodni w Ochli. Aby zachęcić przyszłych najemców, rada sołecka zmniejszyła wymogi.

Lokal będzie można obejrzeć w poniedziałek, 9 maja, w godz. 10.00-11.00 i we wtorek, 10 maja, w godz. 17.30-18.30. Oferty z kolei można składać do 13 maja, do 14.30 w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu oferty). Szczegóły na stronie ZGM w zakładce: Przetarg na najem przychodni w Ochli.

Cena wywoławcza najmu to 4,80 zł netto za mkw. Całkowita powierzchnia obiektu to 253,04 mkw. Czynsz wyniesie 1214,59 zł miesięcznie. W budynku, w którym będzie działać przychodnia, znajduje się 18 pomieszczeń, w tym trzy gabinety lekarskie (jeden dostosowany pod działalność stomatologiczną), punkt pobrań, ambulatorium, poczekalnia, węzły sanitarne, pomieszczenia socjalne i techniczne. Budynek jest wyposażony m.in. w sprzęt medyczny, AGD, RTV i meble.

Pierwszych przetargów nie udało się rozstrzygnąć, m.in. z uwagi na zbyt wysoki - zdaniem przyszłych najemców - czynsz. W kolejnych obniżono go, dodatkowo wyposażając budynek w meble i niezbędny sprzęt np. aparat RTG. Jedna z firm wygrała konkurs, ale wycofała się.

Lekarz w Ochli początkowo miał pracować od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00, niezależnie od ilości pacjentów. Teraz te wymagania obniżono. I tak, od rozpoczęcia działalności do zapisania się do przychodni 1400 pacjentów - w placówce będzie przyjmować minimum jeden lekarz POZ, minimum trzy dni w tygodniu przez cztery godziny. Wraz ze wzrostem liczby zadeklarowanych pacjentów przychodnia otwarta będzie częściej. Po przekroczeniu 1800 złożonych deklaracji w przychodni będzie musiało pracować już dwóch lekarzy POZ (w tym jeden pediatra). Ośrodek zdrowia przyjmowałby pacjentów przynajmniej pięć razy w tygodniu w godz. 8.00-18.00.

- Mieszkańcy czekają na otwarcie przychodni - mówi Paweł Wysocki z ZGM. - Mam nadzieję, że po obniżeniu wymagań znajdą się chętni.

Sołtys Dorota Bojar jest optymistką: - Wierzę, że tym razem się uda. Mieszkańcy chcą mieć bliżej do lekarza. Mamy nowoczesny i dobrze wyposażony budynek, w pobliżu działa apteka. Zapraszamy lekarzy do składania ofert - zachęca.

(rk)