Niższy czynsz za najem

6 Maj 2022
Miasto ogłosiło szósty przetarg na prowadzenie przychodni w Ochli. Aby zachęcić przyszłych najemców, rada sołecka zmniejszyła wymogi.

Lokal będzie można obejrzeć w poniedziałek, 9 maja, w godz. 10.00-11.00 i we wtorek, 10 maja, w godz. 17.30-18.30. Oferty z kolei można składać do 13 maja, do 14.30 w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu oferty). Szczegóły na stronie ZGM w zakładce: Przetarg na najem przychodni w Ochli.

Cena wywoławcza najmu to 4,80 zł netto za mkw. Całkowita powierzchnia obiektu to 253,04 mkw. Czynsz wyniesie 1214,59 zł miesięcznie. W budynku, w którym będzie działać przychodnia, znajduje się 18 pomieszczeń, w tym trzy gabinety lekarskie (jeden dostosowany pod działalność stomatologiczną), punkt pobrań, ambulatorium, poczekalnia, węzły sanitarne, pomieszczenia socjalne i techniczne. Budynek jest wyposażony m.in. w sprzęt medyczny, AGD, RTV i meble.

Pierwszych przetargów nie udało się rozstrzygnąć, m.in. z uwagi na zbyt wysoki - zdaniem przyszłych najemców - czynsz. W kolejnych obniżono go, dodatkowo wyposażając budynek w meble i niezbędny sprzęt np. aparat RTG. Jedna z firm wygrała konkurs, ale wycofała się.

Lekarz w Ochli początkowo miał pracować od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00, niezależnie od ilości pacjentów. Teraz te wymagania obniżono. I tak, od rozpoczęcia działalności do zapisania się do przychodni 1400 pacjentów - w placówce będzie przyjmować minimum jeden lekarz POZ, minimum trzy dni w tygodniu przez cztery godziny. Wraz ze wzrostem liczby zadeklarowanych pacjentów przychodnia otwarta będzie częściej. Po przekroczeniu 1800 złożonych deklaracji w przychodni będzie musiało pracować już dwóch lekarzy POZ (w tym jeden pediatra). Ośrodek zdrowia przyjmowałby pacjentów przynajmniej pięć razy w tygodniu w godz. 8.00-18.00.

- Mieszkańcy czekają na otwarcie przychodni - mówi Paweł Wysocki z ZGM. - Mam nadzieję, że po obniżeniu wymagań znajdą się chętni.

Sołtys Dorota Bojar jest optymistką: - Wierzę, że tym razem się uda. Mieszkańcy chcą mieć bliżej do lekarza. Mamy nowoczesny i dobrze wyposażony budynek, w pobliżu działa apteka. Zapraszamy lekarzy do składania ofert - zachęca.

(rk)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki