Nasze sołectwo to miejsce z duszą

11 luty 2022
- Ochla to świetne miejsce do życia. I właśnie dlatego przybywa u nas mieszkańców - mówi Dorota Bojar, sołtyska od 2019 r.

- Jak zareklamowałaby pani sołectwo Ochla w magazynie „National Geographic”?

Dorota Bojar: - Mamy dużo lasów i pagórków, idealnych do pieszych wędrówek. Chlubą Ochli są spotkania z historią w Muzeum Etnograficznym i pięknie zrewitalizowany park. I zielonogórzanie to doceniają - przybywa mieszkańców. Jest u nas około 1000 domów, ponad 300 powstało po połączeniu miasta z gminą. Mieszka tu 2,5 tysiąca osób.

 

- Z jakimi problemami mieszkańcy przychodzą do sołtyski?

- Niektórzy skarżą się na podtopione piwnice i posesje po ulewach, np. przy ul. Żagańskiej. To problem Ochli, która jest zlewnią Śląskiej Ochli. Potrzebujemy pogłębienia rzeki i planu odwodnienia sołectwa. Bez niego drogi nie będą dobre. Proszę pana prezydenta i radnych, aby poszukali pieniędzy na tę inwestycję. Mieszkańcy proszą o poprawę złego stanu gruntowych dróg i o oświetlenie ulic. Dopytują się o przychodnię zdrowia. Obiekt jest piękny, doposażony w meble i sprzęt. Miasto dotrzymało słowa i skanalizowało Ochlę, oprócz nowych domów. Wierzę, że za kilka lat dokończymy zadanie.

 

- Jest okazja pochwalić się sukcesami…

- Zaczęłam od festynu i mikołajek. Chciałam rozruszać mieszkańców - plany pokrzyżowała pandemia. Walczymy o inwestycje. Mamy nowy plac zabaw obok przychodni. Na miejscu starego będzie parking. Położyliśmy chodnik na os. Ostoja w kierunku Jeleniowa. Postawiliśmy tabliczki z nazwami ulic. Z programu „Aktywny Senior”, finansowanego przez miasto, stworzyliśmy folder w 1000 egzemplarzy z mapą Ochli i miejskimi zabytkami. To pomoc dla seniorów, którzy np. chodząc z kijkami tracą orientację w terenie. Mapy sołectwa są na sześciu tablicach, m.in. przy skansenie. Są tam informacje np. o spotkaniach w świetlicy.

 

- Plany na kolejne lata?

- W 2022 r. z budżetu obywatelskiego poprawimy bezpieczeństwo pieszych i kierowców przy ul. Żagańskiej, doświetlając przejścia, montując progi zwalniające i barierki ochronne. Połączymy chodnikiem ul. Terlikowskiego z Dębową i Akacjową. Fundusz sołecki - ok. 66 tys. zł - pójdzie na naprawę dróg.

 

- Co wam się jeszcze marzy?

- Skatepark koło przychodni i odrestaurowanie pięknego pałacu przy ul. Górnej. Zazdrościmy mieszkańcom Zatonia odnowienia parku. Nasz pałac należy do marszałka województwa. Liczymy na inicjatywę. Przydałby się też punkt Poczty Polskiej.

 

- Ochla ma też znanych mieszkańców, z których jest dumna.

- To prof. Leszek Jerzak, zapalony ornitolog. Z jego pomocą w lutym staną budki lęgowe dla jerzyków, sikorek, wróbli, puszczyków i szpaków, a bocianie gniazdo zyska nową platformę. Aneta Żuk z mężem, mistrzowie świata w karate, prowadzą zajęcia dla dzieci w sali sołeckiej, a warsztaty z rock and rolla akrobatycznego Jacek Tarczyło. Nasza duma to strażacy z OSP i klub piłkarski LKS „Zorza”.

 

- Sołtyska prywatnie?

- Pracuję w Parafialnym Zespole Caritas przy parafii w Ochli. Od 2008 r. zajmujemy się pomocą żywnościową w programie FEADE. Dzięki dotacjom zorganizowaliśmy m.in. kolonie dla dzieci, wyjazdy dla seniorów, festyny i pikniki. Moim oczkiem w głowie jest sześcioletni wnusio Antoni.

 

- Dziękuję.

 

Rafał Krzymiński

 

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM SOŁTYSEM

Do Doroty Bojar, sołtyski Ochli, można zadzwonić, tel. 724 222 895, napisać e-maila lub wiadomość na Facebooku, gdzie działa grupa „Nasza Ochla”. Dobrym sposobem na komunikację jest bezpośrednia rozmowa z panią sołtys i zebrania sołeckie.

 

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki