Kąpielisko podzielone pomostami

19 Czerwiec 2020
Proponowana koncepcja zakłada rozbiórkę istniejących warstw niecki i wykonanie nowego podłoża kąpieliska, uporządkowanie linii brzegowej oraz budowę systemu pomostów, kładek i platform drewnianych okalających kąpielisko. Woda będzie oczyszczana w naturalny sposób.

Stan techniczny trzech zbiorników wodnych, przestarzała infrastruktura oraz brak funkcji odpowiadających współczesnym potrzebom stref rekreacji zbiorowej sprawiły, że z biegiem lat omawiany obszar utracił atrakcyjny charakter.

Celem opracowania jest przywrócenie pierwotnej funkcji kąpieliska na otwartym terenie oraz stworzenie multifunkcjonalnej przestrzeni odpowiadającej potrzebom mieszkańców, przy jednoczesnym spełnieniu postulatu utrzymania naturalnego charakteru miejsca, zachowania istniejących stref zieleni oraz zadrzewionych obszarów.

Koncepcja zagospodarowania opiera się na wykorzystaniu istniejącego ukształtowania terenu, które w sposób naturalny narzuca rozwiązania funkcjonalne.

Dla przyjętych schematów projektowych bazę stanowią obszary istniejących zbiorników wodnych, otaczające je zielone skarpy oraz obszary piaszczyste i trawiaste.

Kąpielisko I

Proponowana koncepcja zakłada rozbiórkę istniejących warstw niecki i wykonanie nowego podłoża kąpieliska, uporządkowanie linii brzegowej oraz budowę systemu pomostów, kładek i platform drewnianych okalających kąpielisko.

Koncepcja zakłada realizację basenu w formie tzw. stawu kąpielowego, w technologii, która gwarantuje oczyszczanie wody w sposób naturalny, wykorzystując procesy mechaniczne i biologiczne. W tym celu akwen podzielony zostaje na strefę regeneracyjną z roślinami filtrującymi oraz filtrami mechanicznymi, w której zachodzi eliminacja zanieczyszczeń oraz strefę rekreacyjno-kąpielową z wydzielonymi przez pomosty kwaterami wodnymi: dla osób, które nie potrafią pływać, dla dzieci oraz dla tych, którzy pływają.

Kąpielisko II

Zbiornik wodny pełniący do tej pory funkcję basenu dla dzieci, znajdujący się w mniejszej niecce, zagospodarowany zostaje jako przestrzeń rekreacyjna dla najmłodszych. W obszarze dotychczasowej niecki wydziela się strefę wodnego placu zabaw, obszar piaszczysty oraz brodzik z wodą filtrowaną. Przepływ wody między dotychczasowymi akwenami zapewniony zostaje poprzez wydzielenie cieku wodnego w formie strumienia w ozdobnej rynnie.

Staw

Akwen w części południowej utrzymany zostaje w naturalnej formie zbiornika porośniętego roślinnością przybrzeżną. Zakłada się budowę wijącej się wzdłuż linii brzegu kładki i platform drewnianych, pełniących funkcję spacerową i wypoczynkową.

Przestrzeń rekreacyjna

Koncepcja opiera się na podziale terenu na zróżnicowane funkcjonalnie strefy, które za pomocą sieci ciągów pieszych naturalnie się przenikają. Poszczególne obszary funkcjonalne obejmują:

* zadaszoną strefę wejściową z kasą i recepcją dla użytkowników pola kempingowego, ogólnodostępny parking rowerowy,

* strefę gastronomiczną z tarasami konsumpcyjnymi, dostępną także dla klientów z zewnątrz,

* nasłonecznioną strefę kąpielową z plażą piaszczystą i bezpośrednim wejściem do wody, wyposażoną w siatkę pomostów i tarasów wypoczynkowych,

* strefę sportu i rekreacji z boiskami oraz urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci,

* strefę wypoczynku - relaksu w cieniu drzew, z hamakami i platformami przeznaczonymi do wypoczynku lub zajęć typu gra w szachy,

* strefę spotkań towarzyskich na polanie - wyposażoną w zadaszoną wiatę z grillem, miejsca do rozpalania ognisk,

* strefę rekreacyjną dla najmłodszych - w dawnej niecce, z atrakcjami wodnymi,

* strefę spacerową przy stawie oraz wydzielony obszar pola kempingowego z zapleczem sanitarnym i socjalnym.

 

LEGENDA

1. Piaszczysta plaża

2. Drewniane pomosty

3. Boiska do siatkówki plażowej i minifutbolu

4. Kąpielisko dla dzieci

5. Kąpielisko dla umiejących pływać

6. Kąpielisko rekreacyjne

7. Zjeżdżalnia

8. Boiska do badmintona, piłki ręcznej plażowej, miejsce na ścianę wspinaczkową

9. Staw filtrujący

10. Platformy wypoczynkowe

11. Ciąg komunikacyjny wokół akwenu z nawierzchnią mineralną

 

OCENIA

Filip Gryko,

radny:

- Projekt jest interesujący ze względu na próbę przywrócenia pierwotnej funkcji obszaru kąpieliska miejskiego na otwartym terenie oraz stworzenie przestrzeni rekreacji i wypoczynku odpowiadającej współczesnym potrzebom mieszkańców, przy jednoczesnym spełnieniu postulatu utrzymania naturalnego charakteru miejsca.

Koncepcja zagospodarowania opiera się na wykorzystaniu istniejącego ukształtowania terenu, które w sposób naturalny narzuca rozwiązania.

Szczególnie podoba mi się przekształcenie istniejącej niecki kąpielowej i uporządkowanie linii brzegowej - poprzez budowę systemu pomostów i spacerowych ścieżek w formie drewnianych kładek oraz tarasów wypoczynkowych.

Basen realizowany ma być w formie stawu kąpielowego, w technologii uzdatniania wody w sposób naturalny, bez użycia substancji chemicznych. W tym celu akwen podzielony zostaje na strefę regeneracyjną z roślinami filtrującymi i filtrami mechanicznymi oraz strefę rekreacyjno-kąpielową z wydzielonymi przez pomosty kwaterami wodnymi.