Gminni radni pokłócili się o dzielnicę

28 Listopad 2014
- Przestańmy się kłócić! Jeśli w ciągu najbliższych trzech minut nie uchwalimy zmian w statucie gminy, możemy zapomnieć o powstaniu dzielnicy „Nowe Miasto” – apelował wójt Mariusz Zalewski podczas piątkowej sesji rady gminy.

61. sesja rady gminy rozpoczęła się z lekkim opóźnieniem. Spokojny początek błyskawicznie przerodził się w awanturę.
- Chciałbym dowiedzieć się, wedle jakiego klucza wyłoniono czterech radnych, którzy będą opracowywać projekt statutu przyszłej dzielnicy? Mnie nikt nie pytał, czy chcę pracować w tym zespole. Nikt też nie pytał mnie, czy zgadzam się na skierowanie do zespołu tych radnych, którzy akurat najbardziej protestowali przeciwko połączeniu miasta z gminą – jako pierwszy zaprotestował Jarosław Berent, radny z Ochli.

Przewodniczący rady, Jacek Rusiński próbował burzę zdusić w zarodku, przypominając, że powiadomił wszystkich radnych o terminie spotkania w sprawie statutu przyszłej dzielnicy.
- Kto chciał, ten przyszedł. Nie wiem, o czym mówili, bo mnie na tym spotkaniu nie było - zaznaczył J. Rusiński.

Wówczas Antonina Ambrożewicz-Sawczuk, radna z Raculi sięgnęła po argumenty dużego kalibru. - Na podstawie jakiego prawa powołał pan gminną komisję bez konsultacji z całą radą? Kto dał panu takie upoważnienie? Mnie nikt nie pytał w tej sprawie. Pan też. Dlaczego to akurat Bandosz, Wołczyński, Borek i Żetecki mają mnie reprezentować w tym zespole? Oni reprezentują północ gminy. Kto będzie reprezentować południe? Miejscy radni powołali swój zespół na podstawie decyzji całej rady. Byłam na ich sesji, to widziałam. A pan podejmuje kluczowe decyzje za naszymi plecami. To skandal! – grzmiała wyraźnie wściekła Antonina Ambrożewicz-Sawczuk.

Przewodniczący J. Rusiński, z przepraszającym uśmiechem tonował nastroje.
- Skoro rada nie potrafiła się dogadać w tej sprawie, wyznaczyłem sam. Do zespołu, nie komisji. Proszę tę różnicę wziąć łaskawie pod uwagę – perswadował J. Rusiński. Zamiast uspokoić, jeszcze bardziej rozsierdził radną.
– Wypraszam sobie, proszę mnie nie pouczać – natychmiast zaprotestowała Antonina Ambrożewicz-Sawczuk.

Spór błyskawicznie narastał. Radni zaczęli się wzajemnie przekrzykiwać. Poprzez ogólny tumult przebijały się tylko pojedyncze słowa, tworząc nieskładną mozaikę. Siedzący z boku sołtysi tylko przecierali oczy ze zdumienia, nie mogąc pojąć, o co chodzi.

-  Przestańmy się kłócić! Jeśli w ciągu najbliższych trzech minut nie uchwalimy zmian w statucie gminy, możemy zapomnieć o powstaniu dzielnicy „Nowe Miasto” –  zdenerwowany wójt Mariusz Zalewski głośno apelował o spokój.
Skąd to wezwanie? Wójt umówił się z wojewodą, że jeszcze tego samego dnia, do 13.00, rada przegłosuje zmianę statutu gminy w postaci dopisania możliwości powoływania dzielnic i sołectw jako jednostek pomocniczych gminy.

- Niedotrzymanie tej umowy, z powodu konieczności publikacji uchwały w dzienniku urzędowym województwa, może skutkować brakiem podstaw prawnych do powołania, od 1 stycznia 2015 r., nowej dzielnicy miasta – tłumaczył wójt M. Zalewski.
Wyjaśnienia wójta uspokoiły radnych. Jarosław Berent zadeklarował, że nie będzie już kontestował sposobu powołania zespołu ds. statutu nowej dzielnicy. Również radna z Raculi złożyła broń. - Jeśli mamy statut gminy zmieniać na łapu capu, to ja rezygnuję z dalszej dyskusji - drwiąco zakończyła dyskusję.

Za zmianą statutu jednogłośnie zagłosowało 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sali obrad.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki