Obwodnica od ulicy Zjednoczenia do Pomorska

23 Kwiecień 2021
Gotowa jest wariantowa koncepcja budowy mostu w Pomorsku. W tej sprawie rozpoczęły się już konsultacje. Tymczasem magistrat wyłania firmę, która określi, jak pobiegnie obwodnica zachodnia omijająca m.in. Przylep.

W Zielonej Górze trwa budowa obwodnicy południowej. Wiemy, jak będzie wyglądała i którędy będzie biegła. Budująca ją firma Strabag właśnie wchodzi na plac budowy (piszemy o tym na stronie obok). Droga będzie gotowa w 2023 r. Tymczasem trwają przygotowania do projektowania kolejnej obwodnicy - po zachodniej stronie miasta.

- Przygotowania do budowy takich dróg trwają wiele lat. Dlatego już myślimy o takim wytyczeniu drogi prowadzącej do planowanego mostu w Pomorsku, by ruch tranzytowy ominął miasto - wyjaśnia prezydent Janusz Kubicki. - Nie wyobrażam sobie, żeby za kilka lat samochody jadące z projektowanego mostu przebijały się przez Łężycę i Czarkowo.

Chodzi o wielki projekt drogowy, którego najważniejszym elementem jest most w Pomorsku. Dwa lata temu zapadła decyzja, że on powstanie. Szacowany koszt budowy to około 93 do 114 mln zł, w zależności od przyjętego wariantu. Za tę kwotę powstanie most o całkowitej długości 450-470 metrów i droga dojazdowa. To inwestycja w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów”.

Władze Zielonej Góry chciałyby, żeby w przyszłości droga zjazdowa z mostu połączyła się z obwodnicą okalającą od zachodu Łężycę, Czarkowo i Przylep.

Przetarg na koncepcję

Dlatego magistrat ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji projektowej zachodniej obwodnicy miasta. Pięć firm złożyło swoje oferty. Ceny wahały się od 552,3 tys. zł do 2 mln 157 tys. zł. Najdroższa oferta pochodziła od firmy z Francji.

W zeszły piątek magistrat podał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę Biuro Inżynierskie DAMART sp. z o.o. ze Szczecina, która koncepcję wykona za 552,3 tys. zł. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów.

- Firma ma przygotować przynajmniej dwa warianty przebiegu drogi oraz uzyskać decyzję środowiskową. Ma na to rok czasu. Powstały dokument będzie określać przebieg oraz podstawowe parametry drogi, gdzie będą skrzyżowania, ronda czy wiadukty - tłumaczy Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami. - To procedura podobna, jak przy budowie obwodnicy południowej. Na podstawie przygotowanej koncepcji będzie można ogłosić przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drogi.

Trzy odcinki

Opracowanie zostało podzielone na trzy etapy realizacyjne:

a. Trasa Aglomeracyjna etap II (od ul. Zjednoczenia do ul. Trasa Północna)

b. zachodnia obwodnica Zielonej Góry odcinek I (obwodnica sołectwa Przylep)

c. zachodnia obwodnica Zielonej Góry odcinek II (obwodnica m. Płoty i m. Czerwieńsk).

Etap „a” jest najbardziej skomplikowany, bo przebiega przez miasto, zarazem najbardziej odległy w realizacji. Zakłada, że Trasa Aglomeracyjna połączy ul. Zjednoczenia z rondem na Trasie Północnej. Prawdopodobnie to rondo i niewielki fragment trasy zostanie zrealizowany najszybciej.

- W planach jest wybudowanie nowego, wielkiego osiedla mieszkaniowego Leśny Dwór, które będzie położone pomiędzy istniejącym os. Leśnym a Trasą Północną. Wyjazd z osiedla będzie się odbywał Trasą Aglomeracyjną do nowego ronda na Trasie Północnej - tłumaczy K. Staniszewski. - W sprawie budowy fragmentu ulicy i ronda mamy zawarte porozumienie z inwestorem, który będzie stawiał domy na nowym osiedlu.

Bardziej priorytetowe są kolejne dwa odcinki przyszłej drogi - zakładające wybudowanie obwodnicy Przylepu i Łężycy.

Magistratowi bardzo zależy, by samochody jadące z mostu w Pomorsku nie przejeżdżały przez Łężycę i Czarkowo, gdzie wciąż powstają nowe domy i już teraz panuje olbrzymi ruch.

Mostowe warianty

Tutaj koncepcję budowy mostu i drogi przygotował Zarząd Dróg Wojewódzkich. Początkowo droga zaczynająca się w Pomorsku, poprzez most na Odrze, dochodziła do wsi Wysokie. To oznaczało, że samochody musiałyby jechać przez Łężycę i Czarkowo.

- Skierowanie tutaj dodatkowego ruchu jest dla nas nie do przyjęcia. Żeby znaleźć lepsze rozwiązanie, na własny koszt przygotowaliśmy wariant 2a inwestycji i postanowiliśmy znaleźć dodatkowe pieniądze - tłumaczył latem zeszłego roku wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. - Przy wsparciu posła Jerzego Materny, rozmawialiśmy na ten temat z sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Waldemarem Budą.

Magistrat chciał, żeby zjazd z mostu kończył się na drodze wojewódzkiej nr 279 między wsią Wysokie a Czerwieńskiem, gdzie powstałoby rondo łączące w przyszłości zjazd z mostu z obwodnica zachodnią.

I taki wariant znalazł się w koncepcji przygotowanej przez ZDW. W dokumentach określany jest jako preferowany. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Termin składania wniosków i uwag upływa 17 maja br. Szczegóły na stronie internetowej zdw.zgora.pl/PL/3039/Konsultacje_społeczne/

W ramach inwestycji powstaną mosty na Odrze i Zimnym Potoku oraz wiadukt nad torami kolejowymi.

Koncepcja zakłada również wybudowanie ronda na zachód od Pomorska, z którego w przyszłości będzie można poprowadzić drogę w kierunku węzła na drodze ekspresowej S3.

(tc)

 

MOST W POMORSKU

Do 17 maja trwają konsultacje w sprawie wariantu lokalizacji mostu i przebiegu dróg dojazdowych.

Preferowany wariant (kolor niebieski) zakłada budowę dwóch mostów na Odrze i Zimnym Potoku, dwóch rond i wiaduktu nad linią kolejową. Jadąc z północy, droga zjazdowa z mostu kończyć się będzie na rondzie pomiędzy wsią Wysokie i Czerwieńskiem. Na tym rondzie zaczynać się będzie obwodnica zachodnia Zielonej Góry.

OBWODNICA ZACHODNIA

Trwa procedura wyłonienia firmy, która wykona koncepcję obwodnicy.

Opracowanie zostało podzielone na trzy etapy realizacyjne:

a. Trasa Aglomeracyjna etap II (od ul. Zjednoczenia do ul. Trasa Północna)

b. zachodnia obwodnica Zielonej Góry odcinek I (obwodnica sołectwa Przylep)

c. zachodnia obwodnica Zielonej Góry odcinek II (obwodnica m. Płoty i m. Czerwieńsk)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki