Obniżka opłaty adiacenckiej

26 Czerwiec 2013
Prezydent Janusz Kubicki, tak jak zapowiedział przed tygodniem, zaproponował obniżenie stawki opłaty audiacenckiej. Radni ją zaaprobowali.

- Uważam, że to opłata z innej epoki, bo wiele inwestycji robimy za unijne pieniądze. Jednak organa kontrolne uważają, że jej niepobieranie jest objawem niegospodarności – tłumaczył przed tygodniem  prezydent Janusz Kubicki. – Dlatego podczas najbliższej sesji wystąpię z wnioskiem, by tę opłatę obniżyć do jednego procenta.

We wtorek taka uchwała znalazła się w porządku obrad Rady Miasta. Radni zgodzili się z prezydentem.

Opłata adiacencka to opłata nakładana na właścicieli nieruchomości, gdy wzrośnie jej wartość w wyniku inwestycji samorządowych, np. budowy kanalizacji. Pokrywa część poniesionych kosztów. Wychodzi też z założenia, że osoba kupująca uzbrojoną działkę już w momencie kupna gruntu płaci więcej niż ktoś, kto na działce nie ma nic, a przecież w obu przypadkach gmina buduje tutaj drogi czy kanalizację.

Ustawodawca przewidział, że w przypadku budowy infrastruktury, opłata adiacencka nie może przekroczyć 50 proc. wzrostu wartości nieruchomości. I taka stawka obowiązuje w Zielonej Górze od 2001 r. Ostatnio jej naliczanie wywołało protesty mieszkańców.

Problem ten został również poruszony podczas spotkania radnych miasta i gminy w rektoracie UZ. Gmina nalicza bowiem te opłaty w wysokości 20 proc. Opłaty adiacenckie nie obejmują nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

 (tc)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki