O stadionie i rowerach

14 Styczeń 2022
Radni przyjęli uchwały, dzięki którym możliwa będzie m.in. realizacja zwycięskich zadań w Budżecie Obywatelskim 2022.

Na poniedziałkowej, nadzwyczajnej sesji rady miasta radni zmienili m.in. uchwałę budżetową po to, by móc zrealizować zwycięskie zadania z tegorocznego BO. Środki znalazły się też na wykonanie zadania pn. „Park Leśnych Dzieci”, które zgłoszone było w edycji na 2020 r. Oprócz tego radni zabezpieczyli odpowiednie kwoty na odwodnienie stadionu żużlowego (1,5 mln zł) oraz na obsługę systemu wypożyczalni roweru miejskiego (2 mln zł). - Umowa z poprzednim operatorem była na trzy lata. Ten czas minął i musimy ogłosić nowy przetarg. Rozważaliśmy różne opcje, jednak nie chcemy być właścicielem infrastruktury, wszystkie duże miasta zlecają prowadzenie systemu zewnętrznym operatorom - tłumaczył prezydent Janusz Kubicki.

Radni przegłosowali też przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Magnackiej. To część os. Leśny Dwór. Na działkach miejskich powstanie ok. 400 mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. - Zmiana planu pozwoli na budowę mieszkań bez podziemnych garaży, co spowoduje obniżenie kosztów nowego lokum. Parkingi będą na zewnątrz - mówił wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Miasto podpisało też porozumienie z powiatem nowosolskim w sprawie budowy ścieżki rowerowej między Zatoniem a Otyniem, na którą udało się pozyskać środki z rządowego funduszu: Polski Ład.

(ap)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki