Nowy rok akademicki seniorów

15 Październik 2014
Blisko tysiąc słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięło udział w kolejnej 23. inauguracji roku akademickiego.
 
14 października w auli uniwersyteckiej przy ulicy Podgórnej 50 było gwarno, ale gdy na scenę wkroczyła rektor UTW Zofia Banaszak w towarzystwie prorektora UTW Stanisława Lewandowskiego, sala ucichła. Wszyscy zamilkli, gdy Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, nie zważając na scenariusz uroczystości postanowił wystąpić jako pierwszy. Wniesiono wielką pakę i na oczach widzów otwarto... Prezydent odział parę przedstawicieli Zarządu UTW w nowiutkie togi i birety, a sala ten fakt przyjęła z dużym aplauzem.
 
- Cieszę się, że udało nam się zrobić niespodziankę, bo do tej pory to Państwo robicie nam same niespodzianki... Jesteśmy mile zaskoczeni Waszym entuzjazmem, zapałem i pomysłami (...). Myślę, że z panią marszałek zrobimy tak, aby wasza siedziba była taka... by wszystko w niej się znalazło. Uważam, że warto inwestować w ludzi, zwłaszcza w takich, jak Wy Państwo – mówił prezydent Janusz Kubicki, który w ubiegłym roku podarował pani rektor insygnium władzy rektorskiej - srebrny łańcuch.
Dalej, podniosła uroczystość z udziałem wielu zacnych gości potoczyła się według programu, który uświetnił chór Moderato pod dyrekcją Wiesławy Komady. Zaśpiewał hymn państwowy oraz pieśni Gaude Mater Polonia i Gaudeamus Igitur.
- Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją pozarządową typu non profit, wpisaną do rejestru stowarzyszeń 17 czerwca 1992 roku - mówiła Zofia Banaszak podczas wystąpienia inauguracyjnego. Prezes podała też wiele liczb obrazujących stan osobowy, jak też liczne sukcesy słuchaczy UTW. Nowy rok akademicki rozpoczęły 942 osóby, z czego blisko połowa ma wyższe wykształcenie. Najstarsza z nich ma 94 lata, a najmłodsza - 49. Prym wiodą właśnie kobiety. Jest ich 784. Słuchacze reprezentują różne środowiska oraz niemalże wszystkie zawody. Łączy ich, jak mówi sekretarz UTW Jadwiga Korcz-Dziadosz - Chęć zdobywania nowej wiedzy, rozwijania umiejętności i zdolności, dbania o kondycję fizyczną, a także entuzjazm i radosne życie.
Wiele słów podziwu dla aktywności i zapewnień wsparcia, a także gorących życzeń padło z ust zabierających głos. - Z badań statystycznych wynika, że tylko 15% mieszkańców Polski w wieku 55+ jest aktywna, a w Europie to aż 40%. (…) Musicie więc zarazić swoich przyjaciół, sąsiadów, znajomych. (…) Musicie też tę aktywność przekazać młodym ludziom, aby dożyli starości w dobrej kondycji - apelowała marszałek do widowni. Biskup Adam Dyczkowski, znany z wesołej natury, opowiedział dowcip oraz życzył słuchaczom zdrowia i bliskości drugiego człowieka. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego prof. Alfred Owoc obdarował Zofię Banaszak okazjonalnym medalem im. prof. W. Chodźki Pro Hominis Sanitate (100 lat Towarzystwa).
 
Po złożeniu ślubowania przez słuchaczy pierwszego roku, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - prorektor d.s. studenckich UZ uroczyście otworzył roku akademicki 2014/2015 dla UTW. Na zakończeniu uroczystości niezwykły wykład inauguracyjny na temat „Refleksje - nie tylko muzyczne" wygłosił prof. Czesław Grabowski. Mówił ciekawie i dowcipnie, włączając do swojego wystąpienia muzyczne kawałki grane na żywo przez Lubuski Kwartet Smyczkowy Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda. W ten sposób wykład profesora stał się niekonwencjonalnym wydarzeniem.
 
Ewa Duma