Ulgi w parku przemysłowym

29 Kwiecień 2016
- Nasze propozycje ulg podatkowych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie uzależnione od liczby nowoutworzonych miejsc pracy – tłumaczył radnym wiceprezydent Dariusz Lesicki.

Jednym z ważniejszych punktów wtorkowej sesji był projekt ulg podatkowych rekomendowany przez wiceprezydenta Dariusza Lesickiego. - Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla firm będzie uzależnione od liczby nowoutworzonych miejsc pracy – tłumaczył radnym Lesicki.

Jeśli firma utworzy 30 miejsc pracy, przez trzy lata nie będzie musiała płacić podatku od nieruchomości. Za stworzenie 50 nowych miejsc pracy, będzie przysługiwać pięcioletni okres abolicji podatkowej. Za ponad 200 nowych miejsc pracy - 10 lat zwolnienia podatkowego.

- Nasza propozycja dotyczy wyłącznie firm przystępujących do tzw. inwestycji początkowych, na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowego-Technologicznego, uruchomionych do końca 2020 r. – podkreślił D. Lesicki.

Propozycja władz miasta zyskała akceptację radnych.

Obrona radnego

Radnego nie można zwolnić z pracy bez akceptacji rady. O taką zgodę wystąpił gorzowski oddział Agencji Rynku Rolnego, w którym od 2009 r. pracuje zielonogórski radny PO, Mirosław Bukiewicz.

Sebastian Pieńkowski, obecny dyrektor oddziału ARR przydatność zawodową radnego ocenił bardzo nisko. W piśmie do przewodniczącego rady, Adama Urbaniaka, szef ARR zestawił aktywność zawodową Bukiewicza. Radny w latach 2014-2015 miał nie zarejestrować w systemie elektronicznym ARR ani jednej załatwionej sprawy, miał też nie napisać ani jednego służbowego pisma.

Bukiewicz odniósł się do zarzutów swego przełożonego, stwierdził: - Próba zwolnienia mnie z pracy jest motywowana politycznie. Przez sześć lat nikt mi nie powiedział, że mam załatwiane sprawy odnotowywać w systemie ARR. Rocznie przeprowadzam ok. 100 lustracji nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży albo do wydzierżawienia. Papiery przekazywałem pracownikom agencji, którzy zlecali mi tę pracę.

Zielonogórscy radni uznali zarzuty dyrektora ARR za słabo udokumentowane. A. Urbaniak stwierdził: - Już na pierwszy rzut oka widać, że wniosek dyrektora wydaje się być mało wiarygodny.

Po przerwie, radni Robert Sapa (PO), Marcin Pabierowski (PO) oraz Andrzej Bocheński (Zielona Razem) zgłosili projekt uchwały odmawiającej zgody rady na zwolnienie Mirosława Bukiewicza z pracy. Projekt nie wywołał żadnej dyskusji ani pytań. Za decyzją odmowną zagłosowało 16 radnych, tylko sześciu było za poparciem wniosku dyrektora gorzowskiego oddziału ARR.

Fundacja Ewy Minge

Gościem specjalnym sesji była znana polska projektantka mody, Ewa Minge. Pani Ewa wystąpiła z płomiennym apelem, by radni wyrazili zgodę na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń będących własnością miasta fundacji Black Butterflies, założonej przez Minge na rzecz chorych na raka.

- Proszę was o poparcie mojej idei, obiecuję, że już niedługo uczynię Zieloną Górę sławną na cały świat z prowadzenia tu nowoczesnego ośrodka pomocy osobom chorym na raka – zadeklarowała E. Minge.

W zielonogórskim Domu Życia – tak nazywa E. Minge obiekty, w których jej fundacja prowadzi działalność terapeutyczną – mają powstać pracownie terapii artystycznej, poradnia psychologiczna i prawna, gabinety lekarskie. Wedle zapewnień pomysłodawczyni, wszystkie usługi zielonogórskiego Domu Życia będą bezpłatne.

Radni zaakceptowali prośbę projektantki.

(pm)