Kolejne plany przestrzenne: parkingi i park

11 Wrzesień 2017
Magistrat wyłożył do wglądu cztery kolejne plany przestrzennego zagospodarowania. Sprawdź, co się zmienia. Możesz zgłosić swoje uwagi.

Chodzi o tereny w Ochli, przy muzeum etnograficznym, przy ul. Anny Jagiellonki, na os. Piastowskim oraz w parku przemysłowym w Nowym Kisielinie.

A Park Przemysłowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie.

Chodzi o tereny w parku przemysłowym pomiędzy ul. Naukową i torami kolejowymi na południe od obwodnicy Nowego Kisielina. To ważna zmiana z punktu widzenia gospodarczego rozwoju miasta. Chodzi o przygotowanie kolejnych miejsc pod inwestycje.

- Zmiana planu pozwoli na sprzedanie inwestorom kolejnych gruntów pod przedsiębiorstwa – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, szefowa biura urbanistyki i planowania przestrzennego. – Z jednej strony ul. Naukowej mamy już fabryki. Teraz przeznaczymy na ten sam cel tereny po drugiej stronie ulicy aż do torów.

To pas zarośnięty lasem sosnowym. Część z niego zostanie, natomiast - głównie przy obwodnicy - będzie można postawić zabudowania.

- Na tym terenie jest też cenny las dębowy i on zostanie jako enklawa zieleni – dodaje M. Maśko-Horyza.

Terminy. Plan będzie można oglądać od 6 do 27 września w pokoju nr 809, gmach urzędu, ul. Podgórna 22, godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, pokój nr 810, zaplanowano debatę publiczną. Odbędzie się ona 19 września, godz. 14.00.

Uwagi do planu można zgłaszać do 11 października.

 

B Osiedle Piastowskie.

- To nowy plan, głównym celem prac jest wyznaczenie miejsc na parkingi dla samochodów osobowych, również w tych miejscach, w których do tej pory ich nie planowano. Na przykład wzdłuż niektórych ulic – tłumaczy M. Maśko-Horyza. Takich punktowych zmian jest bardzo dużo.

Terminy. Plan będzie można oglądać od 6 do 27 września, pokój nr 809, gmach urzędu miasta, ul. Podgórna 22, godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, pokój nr 810, zaplanowano debatę publiczną. Odbędzie się ona 20 września, godz. 13.00.

Uwagi do planu można zgłaszać do 11 października.

 

C Rejon ulic Anny Jagiellonki i Elektronowej.

To ponowne wyłożenie planu, o którym już pisaliśmy. Chodzi o teren pomiędzy ulicami Anny Jagiellonki, Elektronowej i Dekoracyjnej, która ma zostać przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne. Podobna zabudowa funkcjonuje na sąsiednich działkach.

- Jest to powtórne wyłożenie, bo właściciele działki złożyli uwagi do planu, chcąc m.in. ograniczyć teren zielony, czyli rosnący tam lasek – opowiada M. Maśko-Horyza. – Prezydent odrzucił ten wniosek, natomiast przychylił się do wniosku, by parametry miejsc parkingowych były takie same jak na innych osiedlach, czyli 1,5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie.

Terminy. Plan można oglądać do 20 września, pokój nr 809, gmach urzędu, ul. Podgórna 22, godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, pokój nr 810, zaplanowano debatę publiczną. Odbędzie się ona 13 września, godz. 13.00.

Uwagi do planu można zgłaszać do 4 października.

 

D Ochla, rejon obok skansenu.

Chodzi o tereny położone obok muzeum etnograficznego ograniczone ulicami: Ochla-Folklorystyczna i Ochla-Sadowa. To osiedle domów jednorodzinnych.

- Celem planu jest uporządkowanie planistyczne terenu m.in. poprzez wytyczeniu ulic czy wspólnych terenów zielonych do rekreacji czy uprawiania sportu – opowiada M. Maśko-Horyza. – Pomiędzy muzeum a osiedlem wyznaczyliśmy strefę buforową, na której nie jest możliwa zabudowa, ale jest miejsce na wytyczenie miejsc postojowych dla samochodów.

Terminy. Plan można oglądać do 20 września, pokój nr 809, gmach urzędu, ul. Podgórna 22, godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, pokój nr 810, zaplanowano debatę publiczną. Odbędzie się ona 12 września, godz. 13.00.

Uwagi do planu można zgłaszać do 4 października.

(tc)