Dyskutujemy o kolejnych planach

19 Czerwiec 2017
Magistrat przystępuje do opracowania trzech kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego. Natomiast jeden plan został wyłożony do publicznej dyskusji.

Chodzi o działki w Lubskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, okolice ul. Struga, Wesołej i Konopnickiej oraz działki przy Anny Jagiellonki.

WYŁOŻENIA

A. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki.

Chodzi o działki prywatne, wzdłuż ul. Anny Jagiellonki, przy skrzyżowaniu z ul. Elektronową. Zmiany są wprowadzane na wniosek właścicieli terenu.

- Po drugiej stronie ulicy są bloki mieszkalne. Zmiana planu umożliwi postawienie podobnej zabudowy – informuje Małgorzata Maśko-Horyza, kierownik biura urbanistyki i planowania. Do tej pory plan zakładał tutaj usługi, teraz możliwa będzie zabudowa wielorodzinna z domami od trzech do sześciu kondygnacji. Niestety, po zmianie prawa wycięto na tym terenie część drzew. Magistrat chce zachować istniejącą tutaj enklawę zieleni, dlatego przesunięto linię zabudowy i w zadrzewionym fragmencie plan wymusza zachowania minimum 80 proc. terenów zielonych.

Przy samym rogu ul. Jagiellonki i Elektronowej znajduje się miejska działka. – W planie została przeznaczona dla samochodów. Powinno się tutaj zmieścić ok. 40 miejsc parkingowych – dodaje M. Maśko-Horyza.

TERMINY. Plan będzie wyłożony od 20 czerwca do 11 lipca. Można go oglądać w magistracie przy ul. Podgórnej 22, w pokoju 809, w godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, pokój 810, odbędzie się debata publiczna, którą zaplanowano 5 lipca o godz. 13.00.

Uwagi można zgłaszać do 25 lipca.

PRZYSTĄPIENIA

B. Plan zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Nowym Kisielinie.

Chodzi o południową część Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego pomiędzy obwodnicą Nowego Kisielina a torami kolejowymi. W tej chwili kilka firm stawia tam swoje fabryki.
- Zmiany są podyktowane potrzebami inwestorów. Potrzebna jest też budowa energetycznej linii napowietrznej do głównego punktu zasilania. Jej przebieg musi być wyznaczony w planie – informuje M. Maśko-Horyza.
TERMINY. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do 7 lipca.

 

C. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Struga.

Chodzi o teren ograniczony ulicami: Wrocławską, Struga i Reymonta. Znajduje się tutaj salon Toyoty. - Teren należy do właścicieli salonu a zmiana ma dostosować wymagania do ich potrzeb. Chodzi np. o usunięcie z planu przepompowni, której już fizycznie nie ma. Pozostawienie jej w planie utrudnia działalność właścicielom – mówi M. Maśko-Horyza.
TERMINY. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do 6 lipca.

 

D. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wesołej.

Chodzi o teren ograniczony ulicami: Długą, Moniuszki i 1 Maja. W środku tego kwartału znajdują się ulice Konopnickiej i Wesoła. Dla urbanistów najważniejszy jest plac pomiędzy ul. Wesołą a Długą. – Chcemy tak zmienić zapisy w planie, by ułatwić tutaj uporządkowanie terenu i budowę nowych miejsc parkingowych – wyjaśnia M. Maśko-Horyza.
TERMINY. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do 10 lipca.

(tc)