Dyskutujemy o kolejnych planach

19 Czerwiec 2017
Magistrat przystępuje do opracowania trzech kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego. Natomiast jeden plan został wyłożony do publicznej dyskusji.

Chodzi o działki w Lubskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, okolice ul. Struga, Wesołej i Konopnickiej oraz działki przy Anny Jagiellonki.

WYŁOŻENIA

A. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki.

Chodzi o działki prywatne, wzdłuż ul. Anny Jagiellonki, przy skrzyżowaniu z ul. Elektronową. Zmiany są wprowadzane na wniosek właścicieli terenu.

- Po drugiej stronie ulicy są bloki mieszkalne. Zmiana planu umożliwi postawienie podobnej zabudowy – informuje Małgorzata Maśko-Horyza, kierownik biura urbanistyki i planowania. Do tej pory plan zakładał tutaj usługi, teraz możliwa będzie zabudowa wielorodzinna z domami od trzech do sześciu kondygnacji. Niestety, po zmianie prawa wycięto na tym terenie część drzew. Magistrat chce zachować istniejącą tutaj enklawę zieleni, dlatego przesunięto linię zabudowy i w zadrzewionym fragmencie plan wymusza zachowania minimum 80 proc. terenów zielonych.

Przy samym rogu ul. Jagiellonki i Elektronowej znajduje się miejska działka. – W planie została przeznaczona dla samochodów. Powinno się tutaj zmieścić ok. 40 miejsc parkingowych – dodaje M. Maśko-Horyza.

TERMINY. Plan będzie wyłożony od 20 czerwca do 11 lipca. Można go oglądać w magistracie przy ul. Podgórnej 22, w pokoju 809, w godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, pokój 810, odbędzie się debata publiczna, którą zaplanowano 5 lipca o godz. 13.00.

Uwagi można zgłaszać do 25 lipca.

PRZYSTĄPIENIA

B. Plan zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Nowym Kisielinie.

Chodzi o południową część Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego pomiędzy obwodnicą Nowego Kisielina a torami kolejowymi. W tej chwili kilka firm stawia tam swoje fabryki.
- Zmiany są podyktowane potrzebami inwestorów. Potrzebna jest też budowa energetycznej linii napowietrznej do głównego punktu zasilania. Jej przebieg musi być wyznaczony w planie – informuje M. Maśko-Horyza.
TERMINY. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do 7 lipca.

 

C. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Struga.

Chodzi o teren ograniczony ulicami: Wrocławską, Struga i Reymonta. Znajduje się tutaj salon Toyoty. - Teren należy do właścicieli salonu a zmiana ma dostosować wymagania do ich potrzeb. Chodzi np. o usunięcie z planu przepompowni, której już fizycznie nie ma. Pozostawienie jej w planie utrudnia działalność właścicielom – mówi M. Maśko-Horyza.
TERMINY. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do 6 lipca.

 

D. Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wesołej.

Chodzi o teren ograniczony ulicami: Długą, Moniuszki i 1 Maja. W środku tego kwartału znajdują się ulice Konopnickiej i Wesoła. Dla urbanistów najważniejszy jest plac pomiędzy ul. Wesołą a Długą. – Chcemy tak zmienić zapisy w planie, by ułatwić tutaj uporządkowanie terenu i budowę nowych miejsc parkingowych – wyjaśnia M. Maśko-Horyza.
TERMINY. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do 10 lipca.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki