Nowa metoda nauki - symulacja medyczna

8 Październik 2021
Instytut Nauk o Zdrowiu został powołany 25 listopada 2020 roku wraz z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, Instytutem Nauk Medycznych, Centrum Symulacji Medycznej i Centrum Egzaminów Medycznych. Instytut w swoim składzie zawiera dziewięć katedr i dwa zakłady.

Proponuje kształcenie absolwentów na kierunku: pielęgniarstwo I stopnia - licencjat , pielęgniarstwo II stopnia - magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ratownictwo medyczne - licencjat. Powołane zespoły ekspertów pracują nad wprowadzeniem nowych kierunków m.in. położnictwa oraz fizjoterapii.

Instytut Nauk o Zdrowiu jest prężnie rozwijającą się jednostką. Studenci mają możliwość korzystania z nowych metod nauczania - a mianowicie symulacji medycznej. Wiele przedmiotów opiera się na nauczeniu pracy w warunkach symulowanych, aby student mógł ocenić wyniki swojej aktywności, skorygować ewentualne błędy, ponownie wykonać czynności w sposób należyty. Tak prowadzone kształcenie pozwala na uniknięcie błędów w trakcie czynności wykonywanych przy pacjencie i jak twierdzą absolwenci, zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Powstałe Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej umożliwia wszystkim studentom instytutu zapoznanie się z pracą w zespołach interdyscyplinarnych, co daje wgląd studentowi w jego przyszłą aktywność zawodową oraz uczy wspólnych działań na rzecz ratowania życia ludzkiego. W dobie pandemii sale wysokiej wierności, wyposażone w aparaturę medyczną i sprzęt kliniczny oraz zaawansowane symulatory pacjentów, w najbardziej przybliżony sposób odwzorowujące środowisko kliniczne, stały się podstawą do odbycia części zajęć praktycznych gdy jednostki szpitalne były niedostępne dla studentów. Instytut współpracuje z wieloma szpitalami województwa lubuskiego. Podstawową bazę dydaktyczno-badawczą dla studentów stanowi Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Placówka jest jednym z największych i najnowocześniejszych podmiotów leczniczych w województwie. W światowym rankingu szpitali przeprowadzonym w 2021 r. przez Statista Inc - globalną firmę,  w celu ujawnienia najlepszych szpitali na świecie, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce polskich szpitali z lokatą 36. Dobra współpraca z podmiotami leczniczymi bezpośrednio przekłada się na systematyczne osiąganie efektów kształcenia przez studentów, zapoznawanie z najnowszymi osiągnięciami medycyny, a przede wszystkim współpracę z wysokiej klasy specjalistami. Studenci w swoich ocenach podkreślają duże zaangażowanie kadry dydaktycznej w jak najlepsze przygotowanie ich do wykonywania zawodów zaufania publicznego oraz bardzo przyjazną atmosferę. Na tych, którzy chcą się zaangażować w pracę badawczą czeka wiele kół studenckich, prowadzących projekty badawcze z różnych specjalności nauk medycznych. Wyniki swoich badań publikują w czasopismach naukowych, przedstawiają w różnych formach na konferencjach. Rozwój kierunków powoduje systematyczne powiększanie zasobów kadrowych oraz ustawiczne doskonalenie kapitału intelektualnego, czego wyrazem są liczne prace naukowe oraz rozwijanie współpracy z otoczeniem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Warto podkreślić, że Samorząd Województwa Lubuskiego od czterech lat jest fundatorem stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa, którzy po zakończeniu studiów podejmą pracę w placówkach medycznych regionu lubuskiego.

 

Pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu UZ

 
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki