Nie idzie nam współpraca? Nauczymy się tego!

21 Styczeń 2016
Czy wiesz, jak mieszkańcy i miejscy urzędnicy powinni ze sobą rozmawiać, by mogli współpracować bez konfliktów i nieporozumień? Odpowiedź poznasz podczas warsztatów poprowadzonych przez warszawską Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Zielonogórski urząd miasta oraz Ruch Miejski Obywatele Zielonej Góry zapraszają społeczników i aktywistów miejskich do udziału w bezpłatnych warsztatach „Konsultacje z zasadami dla Zielonej Góry”, które odbędą się 26 i 27 stycznia, w godz. 17.00-20.00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Długiej 13, w budynku byłego CKUiP.

„Konsultacje z zasadami” to projekt jakiego jeszcze w naszym mieście nie było. Ma doprowadzić do powstania jasnych zasad i procedur oraz regulaminu miejskich konsultacji społecznych.

Pomysł projektu narodził się we wrześniu 2015 r., tuż po IV Kongresie Ruchów Miejskich w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie działacze Ruchu Miejskiego Obywatele Zielonej Góry zetknęli się z prelekcją na temat konsultacji społecznych oraz z warsztatami poświęconymi partycypacji obywatelskiej. Takie warsztaty organizuje warszawska Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych powołana do życia 26 lat temu m.in. przez Jacka Kuronia.

- Naszym podstawowym zadaniem będzie pomóc zielonogórskim władzom oraz mieszkańcom miasta przy wykreowaniu skutecznego narzędzia komunikacji, które pozwoli mieszkańcom współdecydować o najważniejszych sprawach dla rozwoju miasta – zapowiada Ewa Rościszewska z fundacji FISE.

Techniczna strona projektu opiera się na dwudniowych warsztatach, z udziałem miejskich władz oraz tzw. strony społecznej, czyli zielonogórskich organizacji obywatelskich oraz zainteresowanych mieszkańców, którzy pod bacznym okiem trenerów dialogu społecznego z fundacji FISE będą się uczyć skutecznej komunikacji oraz wspólnie wypracowywać dobry regulamin konsultacji społecznych.

Pierwszy dzień warsztatów (wtorek, 26 stycznia) polegać będzie na osobnych zajęciach dla reprezentantów urzędu miasta i osobnych zajęciach dla tzw. strony społecznej. Drugi dzień (środa, 27 stycznia) przeznaczony będzie na wspólne warsztaty miejskiej władzy, urzędników, aktywistów i zainteresowanych mieszkańców. Otwarte zajęcia odbywać się będą od 17.00 do 20.00. Miejsce: budynek MOPS, ul. Długa 13.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o internetowy kontakt z Barbarą Marcinów, przedstawicielką Ruchu Miejskiego Obywatele Zielonej Góry - mail: ruch.zielona@wp.pl.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki