Na Jędrzychowie powstanie „Liliowy Las”

23 Grudzień 2014
- Wnosimy o powołanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Liliowy Las”, obok ul. Botanicznej i Liliowej. To jeden z najpopularniejszych w mieście spacerowych terenów – przekonywał Radosław Brodzik podczas wtorkowej sesji rady miasta.

Spór o „Liliowy Las” dzieli zielonogórskich radnych już od dawna. Przypomnijmy w telegraficznym skrócie: po jednej stronie ulicy Liliowej wybudowano jednorodzinne domy. Po drugiej też miało powstać osiedle, ale gwałtowny sprzeciw zgłosili dotychczasowi mieszkańcy.

Podczas wtorkowej sesji dyskusja była bardzo łagodna. Radosław Brodzik, klub SLD, wniósł projekt uchwały, której konsekwencją będzie uniemożliwienie kolejnych inwestycji.

- Wnosimy o powołanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Liliowy Las”, obok ul. Botanicznej i Liliowej. To jeden z najpopularniejszych w mieście spacerowych terenów – uzasadniał R. Brodzik.

Radny Andrzej Bocheński odrzucił argumentację wnioskodawcy, zwracając uwagę, że od 1 stycznia 2015 r. przybędzie w powiększonym mieście rekreacyjnych terenów.

- Dzikich chaszczy będziemy mieli aż nadto. I nie po to miasto inwestowało pieniądze w wybudowanie ul. Liliowej, aby teraz lekką ręką machnąć na wydane już pieniądze. Jestem przeciw – oponował radny klubu Zielona 2020.

No i się zaczęło. Kolejni radni zabierali głos, deklarując swój sprzeciw lub poparcie. Nie zabrakło także i takich głosów, które można sprowadzić do słynnej wałęsowskiej frazy „Jestem za a nawet przeciw”.

- Po połączeniu będziemy mieli tak dużo zielonych terenów, że będziemy mogli uruchomić miejską agroturystykę – ironizowała Aleksandra Mrozek, klub PO.

Podczas dyskusji nie obowiązywała klubowa dyscyplina. Stąd linia podziału nie przebiegała zgodnie z klubową przynależnością. Płomienne przemówienie na rzecz powołania nowego zespołu parkowego wygłosił Kazimierz Łatwiński, klub PiS, zyskując wsparcie u Mirosława Bukiewicza, klub PO.

- Zbyt długo mieszkańcy ul. Liliowej zabiegali o ten park, by teraz odprawić ich z kwitkiem. Powinniśmy zagłosować za jego powołaniem – argumentował radny M. Bukiewicz.

Ostatecznie, 22 radnych zagłosowało za powołaniem zespołu parkowo-rekreacyjnego „Liliowy Las” .

(pm)