Możesz zgłosić uwagi do strategii rozwoju miasta

31 Marzec 2023
Zielonogórski magistrat zaprasza na rozpoczynające się konsultacje w sprawie „Strategii Rozwoju Miasta na lata 2023-2030”. To jeden z najważniejszych dokumentów, od niego m.in. zależy czy będziemy żyli w przyjaznej, wygodnej i szybko rozwijającej się Zielonej Górze.

Według projektu strategii, Zielona Góra w 2030 roku ma jeszcze bardziej zasługiwać na swoją nazwę niż obecnie. Co się składa na tę wizję? Firmy wprowadzą w życie innowacyjne technologie, które harmonijnie współistnieją z powiększającymi się obszarami zieleni w mieście. Na ulicach przyjemny cień drzew pozwala mieszkańcom na chwilę oddechu w upalne dni. Uniwersytet Zielonogórski wzmocnił jakość nauczania i atrakcyjność kierunków studiów, co ściąga do miasta więcej kandydatów na studia. Ponadto pojawiły się nowe usługi i rozrywka atrakcyjna dla młodych. Z kolei polityka mieszkaniowa miasta przyciąga specjalistów niezbędnych w nowych firmach technologicznych. Miastu udało się też pogodzić interesy starszego i młodego pokolenia. Takie są założenia.

Kolejny etap prac

- Od 27 marca „Strategia Rozwoju Miasta na lata 2023-2030” jest do publicznego wglądu - mówi Małgorzata Maśko-Horyza, dyrektorka Departamentu Rozwoju Miasta. I dodaje: - To kolejny etap prac nad dokumentem. W grudniu zeszłego roku podczas spotkania warsztatowego z udziałem m.in. organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz miasta, radnych oraz przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego podsumowaliśmy Diagnozę Stanu Miasta. Wyznaczyliśmy wtedy główne trendy rozwoju Zielonej Góry. Obecnie mieszkańcy mogą złożyć uwagi do konkretnych zapisów tego projektu. Znajdą go w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie poświęconej konsultacjom społecznym: https://zielonagora.konsultacjejst.pl/. Mogą wyrazić swoją opinię w tej sprawie w formularzu uwag lub wypełnić anonimową ankietę.

Nowoczesne zarządzanie

Dlaczego to tak ważny dokument? - Strategia pokazuje nam do czego będziemy dążyć przez najbliższe siedem lat, wizję rozwoju Zielonej Góry w 2030 roku. Trudno wyobrazić sobie nowoczesne zarządzanie miastem bez takiego kompleksowego opracowania - spieszy z odpowiedzią M. Maśko-Horyza. - Miasto o jakim marzymy ma nie tylko przyciągnąć młodych ludzi do studiowana u nas, ale też zachęcić ich, aby z nami zostali po studiach dzięki dobrze płatnym miejscom pracy w firmach wysokich technologii. Jednak z racji starzejącego się społeczeństwa szczególną troską i opieką chcemy też otoczyć seniorów. Nie mogą samotnie siedzieć w domach, powinni aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Oczywiście, dobrze wiemy, że mamy w sąsiedztwie Poznań, Wrocław i Berlin, ale na przykładzie sukcesu wielu naszych firm z branży nowoczesnych technologii wiemy już, że możemy świetnie się rozwijać.

Dla młodych i seniorów

Jak podkreśla pani dyrektor Zielona Góra jest obecnie miastem, w którym dobrze się żyje, „kompaktowym”, gdzie do wszystkich najważniejszych instytucji publicznych i kulturalnych oraz terenów zielonych jest blisko. Plan jest jednak ambitny - Winny Gród ma nie tylko utrzymać, ale dodatkowo wzmocnić swój potencjał.

Jakie rozwiązania zaproponowano podczas wspomnianych wcześniej warsztatów? Dla młodych m.in.: place zabaw dla nastolatków, stypendia dla uczniów i studentów z dobrymi wynikami wiążące ich z miastem, strefy ograniczenia ruchu, miejski program in-vitro, poszerzenie oferty kulturalnej oraz tworzenie małych przychodni i placówek edukacyjnych w wielu miejscach miasta. Dla seniorów z kolei: likwidację barier architektonicznych, współpracę z UZ w zakresie kształcenia kadr realizujących usługi dla osób dojrzałych, rozwój usług opiekuńczych, stworzenie aplikacji z mapą miejsc przeznaczonych dla seniorów, możliwością wskazania obszarów problemowych, itd. oraz działania z zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Miasto ma dbać też o klimat, dlatego zaproponowano utworzenie nowych parków i zaprojektowanie terenów zielonych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, dalszą likwidację kopciuchów i inwestycje w fotowoltaikę.

Przewaga oparta na wiedzy

- Przyszłość Zielonej Góry opieramy na rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy - podsumowuje wiceprezydent Dariusz Lesicki. - To miasto uniwersyteckie. To Europejskie Centrum Elektromobilności. To „Krzemowa Góra”. To też miasto zrównoważonej polityki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz uzgodnionej z dojrzałą częścią mieszkańców rozsądnej polityki senioralnej. Miasto ekologicznego transportu przyjazne do życia dla mieszkańców.

Wyzwania rozwojowe dla Zielonej Góry:

* zwiększenie konkurencyjności miasta opartej na wiedzy,

* wzmacnianie atrakcyjności miasta dla młodych ludzi/nowych mieszkańców,

* przystosowanie miasta do wymagań starzejącego się społeczeństwa/potrzeb wzrastającej grupy seniorów,

* utrzymanie i rozwijanie atutów miasta jako miejsca dobrego do życia

* przystosowanie miasta do zmian klimatu

* rozwijanie efektywnej i odpowiedzialnej gospodarki skierowanej w przyszłość

(rk)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki