Mieszkania znów na sprzedaż

27 Marzec 2014
Cieszyć się mogą lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy nie zdążyli ich wykupić. Wraca sprzedaż z bonifikatą. We wtorek radni miejscy rozpatrzyli kolejne wnioski. Towarzyszyła im długa dyskusja.

Rada przyjęła również uchwałę zobowiązującą prezydenta do opracowania głównych zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. – Do tej pory urząd sprzedawał mieszkania tylko według sobie znanych kryteriów – stwierdziła radna Aleksandra Mrozek (PO). Jej klubowy kolega, Mariusz Marchewka, dodał, że sporo nabywców już od roku czeka na decyzję prezydenta.

Wiceprezydent Dariusz Lesicki odpowiedział: - Prezydent uznał, że będzie sprzedawał mieszkania komunalne w tych wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma mniejszościowe udziały. Na wysokość bonifikaty ma wpływ rada.

Kazimierz Łatwiński (klub PiS) od razu zaproponował, aby tą samą zasadą objąć także wspólnoty, w których miasto ma większościowe udziały.

- Na ul. Drzewnej widać, do czego doprowadziła błędna decyzja rady sprzed 20 lat o bezwarunkowej sprzedaży mieszkań. Połowa lokali trafiła do ludzi, których nie stać na remonty – protestował radny Andrzej Brachmański (Zielona 2020).

Polemizowali z nim Jacek Budziński (PiS) i Adam Urbaniak (PO). – Większość mieszkań i tak jest przejmowana przez rodziny głównych najemców, dlatego lepiej je sprzedać – tłumaczył Urbaniak. Budziński dodał: – Odblokowanie sprzedaży mieszkań komunalnych nie zwalnia miasta z konieczności budowania mieszkań socjalnych.

Wtórował mu Mirosław Bukiewicz (PO), który przypomniał: - Miasto w 2013 r. zapłaciło 230 tys. zł kar za brak mieszkań socjalnych.

O przygotowanie przejrzystych zasad sprzedaży komunalnych mieszkań upomniała się także radna Jolanta Danielak (SLD). – Po roku wracamy do starych zasad, to po co była ta przerwa? Sprzedaż mieszkań miejskich powinna być powiązana ze zobowiązaniem nabywcy do remontu – przekonywała Danielak. Poparł ją K. Łatwiński: – Miasto powinno do umowy sprzedaży wprowadzić warunek remontu, maksimum do dwóch lat od chwili sprzedaży.

Zdaniem Edwarda Markiewicza (SLD) uchwała w niczym nie blokuje możliwości wprowadzenia zasad wiążących sprzedaż z dodatkowymi zobowiązaniami nabywcy.

Najbardziej negatywny scenariusz przedstawił Artur Hebda (SLD), wedle którego część wspólnot mieszkaniowych w mieście jest skazana na bankructwo. – Długi obciążające nieruchomości mieszkalne lub wspólnoty mieszkalne ostatecznie trafią do miasta. Do zapłacenia! Bo z konta miasta ściąga się najłatwiej. Nie udawajmy, że tego problemu nie ma. Nie udawajmy, że ten problem nie będzie się nasilał – ostrzegał Hebda.

W tym momencie pomiędzy radnymi A. Urbaniakiem oraz A. Hebdą rozgorzał ideologiczny spór. Panowie zaczęli sobie udowadniać, kto bardziej zadłużył Polskę: Gierek czy Tusk? Na sali zaiskrzyło.
Urbaniak: - Ja jestem liberałem, a pan Hebda komunistą.
Hebda: - Nigdy nie mówiłem, że jestem komunistą.
Urbaniak: - Nie musi pan mówić, to widać!
Za projektem uchwały zagłosowało 16 radnych, przeciw było 2.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki