Miejskie okręgi wyborcze zatwierdzone!

19 Styczeń 2015
- Do projektu przebiegu granic miejskich okręgów wyborczych otrzymałem tylko jedną propozycję poprawki. Dotyczy mieszkańców ul. Batorego – poinformował Adam Urbaniak, pełniący funkcję jednoosobowej rady miasta.

Do 15 marca funkcję jednoosobowej rady miasta pełni Adam Urbaniak. I to on decyduje, które projekty uchwał, przygotowane przez prezydenta Janusza Kubickiego, staną się obowiązującym prawem miejskim. Tak będzie aż do czasu wyboru nowej rady i nowego prezydenta.

W poniedziałek, A. Urbaniak zaprosił dziennikarzy na trzecią już jednoosobową sesję rady miasta. W programie cztery projekty uchwał.

Okręgi wyborcze

Ten pierwszy dotyczył przebiegu miejskich okręgów wyborczych. Prezydent Janusz Kubicki projekt ten przedstawił już 16 stycznia, ale przewodniczący Adam Urbaniak postanowił wówczas rozesłać projekt do wszystkich zainteresowanych środowisk politycznych, w tym do partii politycznych. Do ostatniej soboty otrzymał tylko jedną propozycję zmiany. Jej autorem jest były radny PO, Mariusz Marchewka, który zaproponował, aby mieszkańcy, głównie ul. Batorego, zostali „przeniesieni” z okręgu nr 5 do okręgu nr 4.

- Ta zmiana nie będzie skutkować dodatkowymi kłopotami dla wyborców. Nadal będą mogli głosować w tym samym miejscu, w komisji obwodowej nr 57 – tłumaczył nam Adam Urbaniak, dlaczego postanowił, po konsultacji z prezydentem, zaakceptować propozycję zmiany.

Do okręgu nr 4, do komisji nr 57 „trafili” mieszkańcy: ul. Stefana Batorego (numery nieparzyste do 67 i numery parzyste do 116), ul. Harcerskiej, Jana z Kolna, Generała Mariana Langiewicza, Ludowej, Obywatelskiej, Rajskiej i Romualda Traugutta.

Poprawki w budżecie

Drugi punkt programu sesji dotyczył aktualizacji budżetu miasta. Zmiana spowodowana została zwrotem niewykorzystanej dotacji miejskiej przez Uniwersytet Zielonogórski i szpital wojewódzki. Łącznie na konto miasta powróciło ponad 626 tys. zł. Pieniądze te ponownie zasilą szpitalny i uniwersytecki budżet z przeznaczeniem na wsparcie akademickiego wydziału prawa oraz kierunku – medycyna.

Dotacje do miejskiego przewoźnika, MZK, to stały element miejskiego budżetu, nie tylko w Zielonej Górze. Wysokość takiej rocznej dotacji wylicza się w oparciu o wskaźnik zwany: wozo-kilometrem. Projekt prezydenckiej uchwały zawierał dokładnie wyliczoną wysokość tegorocznego wskaźnika – 3,7432 zł. 

Inwestycje wodociągowe

Ostatni punkt poniedziałkowej sesji dotyczył projektu aktualizacji planu rozwoju i inwestycji Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Projekt przedstawiała Beata Jilek, prezes ZWiK: - Musimy zaktualizować plan inwestycyjny spółki, na lata 2014-2016, z powodu połączenia miasta i gminy. Musimy przejąć plany inwestycyjne gminy – tłumaczyła pani prezes.

Zielonogórskie wodociągi do końca 2016 r. wydadzą ok. 106 mln zł, w tym 43 mln zł unijnych dotacji. W programie m.in.: zakończenie renowacji miejskiej sieci kanalizacyjnej, modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja przepompowni przy ul. Sulechowskiej i Botanicznej. - Oczywiście, zgodnie z założonym harmonogramem zakończymy II i III etap budowy kanalizacji – dodała Beata Jilek.

Adam Urbaniak podpisał wszystkie cztery projekty uchwał,

(pm)