Miejskie nagrody dla profesorów

26 Listopad 2014
Troje naukowców, którzy w tym roku otrzymali nominacje profesorskie: Michaił Kotin, Anna Szóstak i Zofia Sadecka, otrzymało miejskie nagrody.

Środowe posiedzenie senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego miało szczególny wymiar. Troje tzw. profesorów belwederskich otrzymało miejskie nagrody w wysokości 10 tys. zł. Tak już od wielu lat miasto wyróżnia awansujących naukowców.

- Bardzo się cieszę, że nasi zielonogórscy naukowcy odnoszą takie sukcesy. Dzisiaj to z naszej strony taki gest mówiący, że cieszymy się z ich osiągnieć i je dostrzegamy – mówił prezydent Janusz Kubicki, który wręczał nagrody.

Nagrody otrzymali:

- prof. dr hab. Michaił Kotin - Zakład Gramatyki i Historii Języka Niemieckiego Instytutu Germanistyki Wydziału Humanistycznego - tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał 7 stycznia 2014 r.
- prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka - Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów Instytutu Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - tytuł profesora nauk technicznych otrzymała 26 czerwca 2014 r.
- prof. dr hab. Anna Szóstak - Zakład Literatury XX i XXI wieku Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego - tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała 28 lipca 2014 r.

Nagrody dla profesorów „belwederskich” wręczane były już po raz piąty.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim pracuje dziś 281 pracowników tzw. samodzielnych, z tytułem naukowym profesora i stopniem naukowym doktora habilitowanego, w tym:
86 profesorów tytularnych (tzw. belwederskich),
175 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Najwięcej, bo 15 profesorów tytularnych pracuje na Wydziale Humanistycznym, 12 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska i po 8 na Wydziałach: Ekonomii i Zarządzania; Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji; Mechanicznym; Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

(es)