Miasto pięknieje: kolejne kamienice do odnowy

17 Marzec 2023
W tym roku miasto dofinansuje rewitalizację 11 zabytkowych kamienic, sześć z nich zyska nową elewację. Po takim „liftingu” prawdziwą perełką może okazać się budynek przy ul. Moniuszki.

Magistrat zabezpieczył w budżecie 1 mln 152 tys. zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

- Cieszę się, że pomimo bardzo trudnych czasów prezydent Janusz Kubicki zdecydował o kontynuacji programu rewitalizacji - mówi Edward Nalepa, który w urzędzie miasta czuwa nad rewitalizacją zabytków. - Tylko w latach 2010-2019, dzięki pomocy miasta, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prywatne zrealizowały 254 zadania na kwotę ponad 27 mln zł, z czego z miejskiego budżetu poszło na nie blisko 12 mln zł. Mam satysfakcję, bo Zielona Góra bardzo wypiękniała.

W 2023 r. nową elewację zyska sześć budynków: przy ul. Henryka Sienkiewicza 38 (wraz z remontem dachu), Stanisława Moniuszki 31, Kupiecka 38, Henryka Sienkiewicza 30 (wraz z remontem dachu), Piękna 20, Stefana Żeromskiego 7 (wraz z remontem dachu). Dach zostanie naprawiony w kolejnych pięciu obiektach: Strzelecka 12, Jedności 16A, Drzewna 17, gen. Władysława Sikorskiego 55 i Stefana Żeromskiego 16.

Nie będzie remontów klatek schodowych i wymiany stolarki okiennej.

Wnioski jak co roku oceniła komisja powołana przez prezydenta miasta. Dofinansowanie do remontu może wynieść maksymalnie 50 procent.

Warto zwrócić uwagę na kamieniczkę przy ul. Sienkiewicza 38. Budynek został wzniesiony w 1913 r. według projektu Otto Mezlera. - Do dzisiaj utrzymał harmonijną kompozycję bryły architektonicznej, kształtu pokrycia dachu, dekorację tynkowych elewacji oraz stylistyki odpowiadającą nurtowi ,,stylu rodzimego” i uproszczonego historyzmu, popularnego w architekturze miejskiej pierwszej połowy XX wieku - wyjaśnia E. Nalepa. I dodaje: - Najbardziej cieszy mnie jednak remont przepięknej kamienicy przy ul. Moniuszki 31.

Za projekt odpowiada firma Archiklik Wojciech Łosyk. Miasto przyznało na niego 255 tys. zł dotacji.

CZEKAJĄ NA DOFINANSOWANIE

Miasto stara się o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla pięciu obiektów:

*ratusz - renowacja stolarki okiennej wraz z ewentualnym dodaniem tzw. skrzydeł wewnętrznych; wartość inwestycji - 500 tys. zł (udział miasta 2 proc. - 10 tys. zł);

* przebudowa Wieży Braniborskiej wraz z zagospodarowaniem terenu; wartość inwestycji - 3,5 mln zł (udział miasta 2 proc. - 70 tys. zł);

* pałac w Zatoniu - zadaszenie ruin pałacu; wartość inwestycji - 3 mln zł (udział miasta 2 proc. - 75 tys. zł);

* Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza z/s w Świdnicy - modernizacja instalacji; wartość inwestycji - 350 tys. zł (udział miasta 2 proc. - 7 tys. zł);

* kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny - tzw. Kaplica na Winnicy, ul. Aliny 17 - odnowienie kaplicy, m.in. remont poszycia drewnianego, izolacja murów; wartość inwestycji - 350 tys. zł (udział miasta 2 proc. - 7 tys. zł)

(rk)