Zatonie będzie miało kanalizację

5 Maj 2017
To pewne, sieć w Zatoniu powstanie. Są pieniądze. Są wykonawcy. Trzy firmy zgłosiły się do przetargu na budowę kanalizacji. W czwartek otwarto oferty. Ma też powstać wodociąg w Łężycy.

- Tak, w czwartek otworzyliśmy oferty. Zgłosiły się trzy firmy. Ich oferty nie odbiegają wiele od naszego kosztorysu wycenionego na 10,2 mln zł. Teraz trwa procedura sprawdzająca. Powinno pójść szybko – informuje Zbigniew Liberek, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Te trzy firmy to: WUPRINŻ z Poznania, Eko-Wod ze Świdnicy i zielonogórski Kanwod.

ZWiK od lat, m.in. dzięki unijnym funduszom, prowadzi wielkie inwestycje, głównie kanalizacyjne. Pierwotny plan zakładał, że sieć obejmie całą Zieloną Górę i okoliczne największe wsie oprócz Zatonia i Ochli. Tak było przed połączeniem. To się zmieniło podczas połączeniowych spotkań z mieszkańcami.

- Jeżeli dojdzie do połączenia, wywalczymy dodatkowe unijne pieniądze i skanalizujemy Zatonie i Ochlę – wielokrotnie na spotkaniach powtarzał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

- Mamy unijne pieniądze – potwierdza prezes Liberek.  – Teraz realizujemy IV etap kanalizacji aglomeracji zielonogórskiej. Kosztować będzie ok. 57,5 mln zł netto. Ponad 60 proc. tej kwoty to fundusze unijne.

W ramach IV etapu ZWiK zbuduje:

- sieć kanalizacyjną w Zatoniu,

- nowoczesne instalacje w oczyszczalni ścieków,

- wodociąg w Krępie,

- rozbuduje wodociąg w Łężycy (trwa przetarg), który będzie zaopatrywał w wodę boczne ulice wzdłuż ul. Odrzańskiej, m.in. Morwową, Aroniową, Poziomkową i Porzeczkową.

Przy kanalizacji Zatonia rozważano dwa warianty: budowę osobnej oczyszczalni ścieków dla Zatonia lub pompowanie ich do zielonogórskiej sieci, która odprowadza ścieki do oczyszczalni w Łężycy.  Wybrano to drugie rozwiązanie.

Projekt zakłada wybudowanie sieci mogącej obsłużyć ok. 500 mieszkańców. Żeby to było możliwe, trzeba zbudować ok. 8 km kanałów grawitacyjnych i 4,3 km kanałów tłocznych. System obsługiwać będą trzy mniejsze przepompownie sieciowe i jedna główna. Całość odpadów trafi do przepompowni w dawnej oczyszczalni ścieków w Drzonkowie.

- Zakładam, że umowę z wykonawcą podpiszemy w czerwcu. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Dlatego prace w terenie rozpoczęłyby się w przyszłym roku – planuje prezes Liberek. – Termin zakończenia prac to 30 września 2019 r.

A co z kanalizacją Ochli? Złożyliśmy już odpowiedni wniosek do konkursu na V etap. W tej chwili podlega on pierwszej weryfikacji – tłumaczy Z. Liberek. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to V etap pochłonie ok. 70 mln zł. To z tych pieniędzy zrobimy kanalizację w Ochli. Prace rozpoczęłyby się w 2018 r.

Z tych samych pieniędzy ZWiK planuje również m.in. renowację do 10 km kanalizacji w „starej” Zielonej Górze, zakup specjalistycznego sprzętu i modernizację stacji uzdatniania wody w Zawadzie.

(czyt)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki