Lepszy świat - czyli wizje studentek architektury

27 Maj 2022
Sukces studentek kierunku architektura na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska! Kornelia Gabriela Markuszewska i Kamila Klaudia Motyka zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu „Urban_In. Miasto dla każdego. Młodzi Pasjonaci”.

Panie zdobyły laury w dwóch obszarach tematycznych - „Miasto zielonej transformacji” i „Miasto dostępne”. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, realizatorem Uniwersytet SWPS w Warszawie. Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe: „Młodzi pasjonaci” i „Młodzi profesjonaliści”.

Prace w kategorii „Młodzi pasjonaci” były odpowiedzią na pytanie: „Co według ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w twoim mieście?”. Na konkurs wpłynęło 138 projektów indywidualnych i zespołowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań miejskich. Jury przyznało dziesięć nagród w trzech obszarach tematycznych, w tym dwie zdobyły nasze studentki.

Praca i animacja „Lubań jako miasto dostępne dla wszystkich” wykonane Kornelię Gabrielę Markuszewską, studentkę III roku kierunku architektura, zajęła pierwsze miejsce w obszarze tematycznym „Miasto dostępne (pomysły z zakresu zwiększenia swobody dostępu do architektury, transportu, produktów i usług ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i starszych)”. - Mój pomysł na projekt wynikał z obserwacji funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i publicznym. Jako przyszły architekt chciałam przedstawić w jaki sposób można zapewnić swobodny dostęp do dóbr i usług, aby wszyscy ludzie mogli żyć na równi - dodaje laureatka.

Drugie miejsce w kategorii „Miasto zielonej transformacji (propozycje z zakresu ekologii, wykorzystujące rozwiązania oparte na zasobach przyrody)” zostało przyznane Kamili Klaudii Motyce, studentce II roku kierunku architektura, za pracę „Deszczowy Pawilon. Synergiczny kompleks ekologiczny w Chojnowie”. - Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców Chojnowa. Zachęca do stosowania rozwiązań ekologicznych, porusza kwestię edukacji i zwiększenia świadomości użytkowników w zakresie dbania o środowisko - tłumaczy laureatka.

W swoich opracowaniach projektowych laureatki postawiły na rozwiązania innowacyjne w skali wybranych miast - Chojnowa i Lubania, a także realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i założeń Nowej Agendy Miejskiej ONZ.

Obie studentki, jako członkinie koła naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” działającego przy Instytucie Architektury i Urbanistyki, będą także reprezentowały uczelnię podczas najważniejszej globalnej konferencji poświęconej zrównoważonej urbanizacji - 11. sesji „World Urban Forum (Światowego Forum Miejskiego)” w Katowicach, 26-30 czerwca br., gdzie zaprezentują swoje opracowania konkursowe zrealizowane pod opieką merytoryczną dr inż. arch. Justyny Juchimiuk. Temat przewodni tegorocznej konferencji WUF brzmi: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości - Transforming our cities for a better urban future”.

Z planszami i animacjami laureatek można będzie się także zapoznać w Galerii Architektury i Sztuki UZ - foyer budynku A8, pod koniec czerwca. W ramach wystawy wydziałowej prezentowane będą również opracowania pozostałych studentów kierunku architektura i członków koła naukowego „APZ”, którzy brali udział w ministerialnym konkursie.

Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ 

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki