Łączy nas Zielona Góra - pomysły

21 Styczeń 2022
Na początku grudnia zaczął działać jubileuszowy Bank Dobrych Pomysłów, w którym zbieramy propozycje na imprezy i wydarzenia z okazji 800- i 700-lecia naszego miasta. Dziś kolejne głosy zielonogórzan. Pomysły drobne i duże - każdy godzien rozpatrzenia.

Pomysły są różne. Może wydrukować kalendarz ze starymi pocztówkami lub ułożyć z ludzi wielki napis? Wydać okolicznościową płytę lub ustawić drogowskazy na winnicach? Poczytajcie, co się nam jubileuszowo w głowach śni.

 

* Studium Muzyczne Tonika: - Projekt, płyta pt. „Przez Zielone miasto” z okazji 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich. Wykorzystane byłyby archiwalne nagrania piosenek o Zielonej Górze. Utwory ukazałyby się w nowych aranżacjach. Na płycie znalazłyby się także współczesne kompozycje do tekstów zielonogórskich poetów.

Wykonawcy: Uczniowie Studium Muzycznego Tonika, którzy jednocześnie tworzą zespół wokalny „Studio Atut” w Zielonogórskim Ośrodku Kultury oraz Janusz Kubicki - prezydent miasta, Krzysztof Machalica - radny miasta, Agata Miedzińska - dyrektor ZOK-u, Marcin Wiśniewski - aktor lubuski, wcielający się w postać Bachusa podczas Winobrania.

Nagrany materiał - w formie koncertu - wpisałby się w program wydarzeń związanych z obchodami Dni Miasta Zielona Góra, a ścieżki dźwiękowe można byłoby wykorzystać podczas Korowodu.

* Zosia Szozda: - Gra terenowa dla całych rodzin przenosząca uczestników do różnych wydarzeń, miejsc. Na placu Praw Kobiet spotkania z ważnymi zielonogórzankami, dyskusje o kobietach, które tu mieszkały, o ich losach, tabliczki informujące o nich, ustawione obok ławek.

Wielki happening tolerancji. Po wojnie przyjechali tu ludzie z różnych stron, budując tożsamość, dla każdego z nich było tu miejsce i obecnie bez względu na język, pochodzenie itp. też jest miejsce dla każdego. Zaproszenie mniejszości niemieckiej, osób z Ukrainy, osób z innych państw do współorganizacji takiego wydarzenia, gdzie każdy przedstawi cząstkę tego co tu przywiózł, a co stanowi obecnie także cząstkę społeczności miasta.

Komiksy dla najmłodszych dotyczące miasta, planszówki detektywistyczne o mieście i odkrywaniu jego zagadek dla młodzieży. Zajęcia w przedszkolach i szkołach z podróżami do przeszłości.

* Adam Czyż: -Rodzinne miasto mojej mamy to miejscowość Tłumacz położona na Kresach, w województwie stanisławowskim. W 2013 r. miasto obchodziło jubileusz 800-lecia i wydało na tę okoliczność pocztową kartę korespondencyjną oraz okolicznościowy kalendarz ilustrowany „starymi” pocztówkami z widokami miasta. Warto skorzystać z tego pomysłu.

* Bartłomiej Kobylański: - Proponuję zebranie sportowców w jednym miejscu (powinien to być duży plac), np. lotnisko w Przylepie lub teren MOSiR. Uczestnicy wykonaliby napis widziany z wysokości np. drona. Może być 800 LAT ZIELONA GÓRA lub jakikolwiek inny napis związany z naszym miastem, np. WINOBRANIE/NASZE MIASTO ZIELONA GÓRA czy kształt logo miasta.

Myślę że udział około 1.000 uczestników byłby wystarczający do wykonania takiego napisu. Można oczywiście pomysł modyfikować w zależności od budżetu i możliwości organizacyjnych. Całość działania można wykorzystywać do materiałów promocyjnych miasta. Impreza mogłaby być bardzo medialna, ale przede wszystkim połączyłaby działania wszystkich stowarzyszeń a tego jeszcze nie było.

* Przemysław Karwowski, Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”: - W roku jubileuszu powinno być ważne szczególne zwrócenie uwagi na pielęgnację miejskiej winorośli. To też okazja do opracowania zasad jej ochrony, tak abyśmy nie musieli się wstydzić za jej stan. W chwili obecnej w Zielonej Górze, w miejscach związanych historycznie z uprawą winorośli znajdują się dwie winnice leżące na terenie należącym do miasta. Wszystkim znane Winne Wzgórze oraz mała winnica założona w 2018 roku na wzniesieniu w dolinie Gęśnika. Zbocza te, gdzie nawet zachowało się tarasowe ukształtowanie, według H. Schmidta, są najstarszymi lokacjami winnic w Zielonej Górze. Organizując obchody jubileuszu miasta nie można pominąć miejsc szczególnie związanych z jego historią. Niestety, zarówno Winne Wzgórze jak i mała winnica nad Gęśnikiem nie wyglądają jak trzyletnie nasadzenia, choć w wielu innych, bardziej reprezentacyjnych miejscach, zieleń miejska jest zadbana. Winorośl, jako świadek tradycji tym bardziej jest godna większej atencji i starań. Jubileusz Zielonej Góry jest okazją do odpowiedniej ekspozycji miejskich upraw winnej latorośli i opracowania programu jej pielęgnacji i jego przestrzegania. To nie są poważne środki finansowe, ale przede wszystkim konsekwencja działań. Nie wystarczy samo przycięcie krzewów, które powinny być także nawożone i w odpowiednich momentach objęte opryskami pielęgnacyjnymi. Opieka nad winoroślą powinna być ściśle określonym zadaniem, które przejmą po wygraniu przetargu firmy zajmujące się zielenię miejską.

* Marek Herejczak, Stowarzyszenie „UZeciak”: - Propozycje do programu obchodów jubileuszy Zielonej Góry. Z uwagi na profil działalności Stowarzyszenia, które wywodzi się i współdziała ze środowiskiem Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiamy projekty, które chcielibyśmy włączyć w dwuletnie obchody jubileuszu miasta. Obejmują one zarówno grupę bieżących studentów i młodzież szkół średnich (pkt. 1), a także chcemy włączyć i skierować dwa wydarzenia do absolwentów zielonogórskich szkół wyższych (pkt. 2, 3).

Uważamy, że powstanie środowiska akademickiego jest jednym z największych osiągnięć w historii rozwoju Zielonej Góry i realizacja naszych pomysłów dodatkowo uzupełni trwający jeszcze rok XX-lecia powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

1. „50. Bachanalia” - jubileuszowe Dni Kultury Studenckiej, które są trwałym symbolem studenckości miasta, odbywają się z przerwami od 1966 roku. Planowany termin realizacji przełom maja/czerwca 2022 roku.

2. „Włóczęga na 45-lecie”. Koncert przywołujący i upamiętniający Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „Włóczęga”, który organizowali studenci WSP i WSI w latach 1976-1996. Termin - wiosna lub jesień 2022. Zaproszeni do udziału są wykonawcy związani z Przeglądem.

3. „Zjazd absolwentów” - wydarzenie skierowane do absolwentów zielonogórskich szkół wyższych: Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Politechniki Zielonogórskiej, a także Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pomysł zakłada organizację dla poszczególnych grup wiekowych i uczelnianych dużego zjazdu lub dwóch zjazdów, które pozwoliłyby na odnowienie relacji i zacieśnienie współpracy środowiska akademickiego z jego dawnymi studentami. Dokładna formuła realizacji przedsięwzięcia pozostaje do ustalenia.

Stowarzyszenie UZeciak poczyniło pierwsze kroki, by zbadać preferencje absolwentów, poprzez zorganizowanie ankiety na portalach społecznościowych. Z uwagi na pandemię projekt zawiesiliśmy. Termin realizacji: jesień 2022 lub wiosna 2023 roku.

4. Opracowanie i wydanie publikacji dokumentującej szeroko pojęty zielonogórski ruch studencki. Publikacja miałaby być zbiorem zarówno unikalnych materiałów graficznych, jak i faktograficznych, pozyskanych od absolwentów szkół wyższych i odnalezionych w wyniku kwerend archiwalnych. Tematycznie dotyczyć ma całości aktywności pozadydaktycznej tutejszych studentów w latach 1965-2020. Prace nad tym zagadnieniem prowadzimy jako Stowarzyszenie od ponad dwóch lat, docierając do byłych studentów i ich rodzin. Termin realizacji 2023 rok.

 

Tomasz Czyżniewski

FB.com/czyzniewski.tomasz

 

WYŚLIJ PROPOZYCJĘ

Masz ciekawy pomysł i jesteś gotowy go zrealizować? Szukasz wsparcia miasta? Przyślij nam swoją propozycję. Krótko opisz ją w kilkuset znakach tekstu, określ przewidywane koszty i kto będzie realizował zadanie.

Ofertę wyślij na adres:

sekretariat obchodów 800-700 lat Zielonej Góry

800-700lat@um.zielona-gora.pl

tel. 68 456 49 35

Stary Rynek 1

65-067 Zielona Góra

 

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki