Powstanie kanalizacja dla Zawady, Łężycy i Krępy

12 Marzec 2013
Krępa, Łężyca i Zawada mogą się cieszyć! Po latach oczekiwań, będą miały kanalizację. W poniedziałek, umowę na dofinansowanie inwestycji, podpisała spółka ZWiK i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa w ostatnich tygodniach była przedmiotem gorączkowych negocjacji. Czasu było niewiele. Przypomnijmy: stawką jest ogromna, szacowana na 46 mln zł inwestycja kanalizacyjna, obejmująca Zawadę, Łężycę i Krępę, a także ul. Langiewicza w Zielonej Górze. 26 mln zł ma wynieść dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności (za pośrednictwem WFOŚiGW). Ale resztę musi stanowić wkład własny. 98 proc. prac prowadzonych będzie na terenie gminy wiejskiej, dlatego gmina powinna wysupłać kwotę ok. 19 mln 600 tys. zł.

Nie jest to proste, gmina na wszystkie tegoroczne inwestycje przeznaczyła w budżecie zaledwie 7 mln zł. Władze gminy optowały za tym, żeby spółka ZWiK, której udziałowcami są miasto i gmina, zaciągnęła kredyt na ten cel i sama go spłacała. Ale to okazało się niemożliwe.

- Zaciągnęliśmy już cały szereg kredytów na pierwszy i drugi etap kanalizacji – podkreśla prezes spółki ZWiK, Beata Jilek. I pokazuje wyliczenia: - Na pierwszy etap, obejmujący Chynów, Jędrzychów, os. Słowackiego, Przylep, Stary i Nowy Kisielin oraz Świdnicę, miasto wyłożyło z budżetu 10 mln zł, gmina wiejska 15 mln zł, a gmina Świdnica 3 mln zł. Z funduszy unijnych dostaliśmy dofinansowanie 100 mln zł, co oznacza, że musieliśmy, jako spółka, zaciągnąć kredyt ok. 43 mln zł na wkład własny. Na drugi etap, obejmujący os. Kolorowe, os. Uczonych oraz Raculę i Drzonków, trzeba było wnieść wkład własny 17 mln zł, z czego na 14 mln zł zaciągnęliśmy kolejny kredyt, poręczony przez miasto i gminę.

Co to oznacza? – Jeśli teraz mielibyśmy zaciągać i spłacać kolejny kredyt, to zabrakłoby nam pieniędzy na bieżące prace remontowe oraz odtworzenie majątku spółki, konieczne głównie na terenie miasta. Taka sytuacja szybko odbiłaby się na awaryjności sieci oraz pogorszeniu jakości wody – podkreśla B. Jilek.

Ostatecznie, 7 marca, zgromadzenie wspólników spółki zawarło porozumienie. ZWiK zaciągnie preferencyjny kredyt, warunki jego spłaty przez gminę będą ustalone w osobnym porozumieniu. Umowa w sprawie dofinansowania inwestycji z funduszy unijnych została podpisana 11 marca.

W jaki sposób gmina zapewni wkład własny? – pytamy wicewójta Ireneusza Bogucewicza. – Nie jest to w tej chwili najpilniejsze, gdyż te pieniądze, w tym roku, najprawdopodobniej nie będą już potrzebne – pada odpowiedź. – Konstrukcja finansowa inwestycji jest taka, że w pierwszej kolejności wydawane będą fundusze pochodzące z dofinansowania unijnego, dopiero potem pieniądze z wkładu własnego. Najwcześniej w roku 2014.

Rozpoczęcie kanalizowania trzech gminnych wsi planowane jest jeszcze w tym roku, zakończenie inwestycji – w roku 2015.

Michał Iwanowski
mich.iwanowski@gmail.com

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki