Koniec konsultacji w gminie

30 Wrzesień 2013
- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze spotkań w spłectwach – komentuje prof. Czesław Osękowski, szef zespołu ds. połączenia miasta z gminą. - Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy.

- Przez dwa tygodnie nasi wysłannicy chodzili od domu do domu, wręczając Kontrakt Zielonogórski. Naszą akcję kończymy w poniedziałek wyjaśnia prof. Osękowski. - Usłyszeliśmy wiele cennych uwag. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani i zmotywowani tymi spotkaniami. Okazuje się, że społeczność wiejska interesuje się problemami dotykającymi ich najbliższej okolicy. Ludzie oczekują konkretnych propozycji i rozwiązań. Moim zdaniem, większość mieszkańców gminy nie boi się zamieszkania w mieście. Jeszcze raz dziękuję za otwartość i dobre przyjęcie naszych wysłanników. Bardzo sobie cenię zgłoszone uwagi do Kontraktu Zielonogórskiego. Już dzisiaj wiem, że dokument ten uzupełnimy o zgłoszone postulaty.

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki