Kolejne plany do dyskusji - śródmieście, Ochla i Stary Kisielin

23 Wrzesień 2015
Tym razem do publicznego wglądu zostanie wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący ścisłego śródmieścia. Trwają też prace planistyczne dla Ochli i Starego Kisielina.

Plan dotyczący śródmieścia

Chodzi o rejon ograniczony ulicami: Kupiecka, Bohaterów Westerplatte, Pieniężnego i Niepodległości.- Chodzi o uporządkowanie i uściślenie zapisów w obecnie obowiązującym planie. Dzięki zmianom możliwe będzie wprowadzenie nowych usług, np. prowadzenie żłobka czy uporządkowanie zabudowy. Liczę na to, że mieszkańcy podpowiedzą nam, jakich chcą zmian – tłumaczy wiceprezydent Dariusz Lesicki.

Planiści chcą dokładnie wyznaczyć linie zabudowy, bo w obecnie obowiązującym planie jest wiele dowolności. – Na przykład, nie wiadomo, czy placyk obok kościółka, przy ul. Dra Pieniężnego można zabudować? Nowy plan mówi, że nie – wyjaśnia Małgorzata Maśko-Horyza, kierownik biura urbanistyki i planowania. –  W niektórych miejscach zwiększymy zakres możliwych rodzajów usług. Dotyczy to choćby terenu przy dawnym lokalu Gromady lub barze Krzyś.

Planiści chcieliby też uporządkować niewielki, zaniedbany teren wewnątrz tego kwartału, gdzie na przedłużeniu ul. Pod Topolami są stare garaże. W ich miejsce mogłaby powstać niewielka kamienica dopasowana do zabudowy śródmieścia (do czterech kondygnacji).
Terminy:
Plan będzie wyłożony od 24 września do 16 października. Uwagi można składać do 30 października. Plan można oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, w pokoju 810, odbędzie się publiczna dyskusja nad projektem, którą zaplanowano 8 października, godz. 13.00.

 

Plany dotyczące Ochli i Starego Kisielina
Tutaj trwają prace przygotowawcze do przystąpienia do wyłożenia planów. Decyzję o tym muszą podjąć radni, wtedy będzie znany początek prac.- Chodzi o uporządkowanie terenów pod przyszłą zabudowę jednorodzinną, w miejscach gdzie inwestorzy chcą stawiać więcej domów – wyjaśnia wiceprezydent Lesicki. – Prace dodatkowo odbywać się będą przy współpracy z radą dzielnicy Nowe Miasto.- Inwestorzy wystąpili o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wstrzymaliśmy ją i chcemy w planie określić, co na tych terenach będzie można budować – dodaje M. Maśko-Horyza.Chodzi o tereny pomiędzy Ochlą i Kiełpinem wzdłuż Kożuchowskiej i w Starym Kisielinie, w rejonie Wiosennej. O dokładnym terminie wyłożenia wraz z opisem terenu poinformujemy, gdy radni podejmą decyzję w tej sprawie.

Wyłożenie planu dla os. Leśnego i Leśny Dwór

Zanim plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu, magistrat chce się spotkać z mieszkańcami osiedla.- To całkowita nowość. Najpierw spotkamy się z mieszkańcami, gdzie przedstawimy nasze propozycje do dyskusji i wyjaśnimy, dlaczego i co chcemy zrobić. Mieszkańcy będą mogli powiedzieć, co o tym sadzą i podyskutować nad rozwiązaniami – zapowiada wiceprezydent Lesicki. – Po spotkaniu urbaniści będą pracować nad ewentualnymi poprawkami i dopiero potem plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Termin spotkania: czwartek, 1 października, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 18, przy Francuskiej 10.

(tc)