Karta Wsparcia dla Ukraińców

10 Czerwiec 2022
Po specjalną książeczkę powinni zgłosić się uchodźcy, którzy nadal potrzebują wsparcia i korzystają z darów w punktach pomocowych. Karty Wsparcia wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich magistratu.

Do punktów wydawania pomocy rzeczowej nadal ustawiają się kolejki uchodźców. Żeby usprawnić pracę wolontariuszy oraz zapewnić pomoc długofalową, miasto wprowadza Kartę Wsparcia. To specjalna książeczka, na podstawie której będzie można otrzymywać żywność, artykuły higieniczne, ubrania czy buty.

- Chcemy pomagać mądrze i odpowiedzialnie. Zależy nam, żeby pomoc dotarła do każdego potrzebującego. Dlatego wprowadzamy książeczkę, dzięki której uporządkujemy działania pomocowe - tłumaczy Klaudia Baranowska, dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto w magistracie.

Kartę Wsparcia może otrzymać uchodźca, który ma numer PESEL. Książeczki wydawane będą w dwóch punktach: MOPS, ul. Długa 13, w godz. 8.00-14.00 (dla osób posiadających PESEL) oraz Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Grottgera 7, w godzinach pracy urzędu (uchodźca otrzyma Kartę przy nadawaniu nr PESEL).

Do MOPS-u już można zgłaszać się po książeczkę (od 6 czerwca). Warto odebrać ją jak najszybciej, bo punkty pomocowe od razu będą wpisywać do niej daty wydanej pomocy. Po żywność można zgłaszać się co tydzień, po artykuły higieniczne, chemię, ubrania i inne co dwa tygodnie.

Czas wdrożenia karty w mieście to 14 dni. Od 20 czerwca pomoc będzie można otrzymać tylko na podstawie Karty Wsparcia.

Weryfikacja odbywać się będzie bezpośrednio przy wydawaniu artykułów na podstawie odczytania dat udzielenia pomocy umieszczonych przez punkty. Punkty pomocowe, w których obowiązuje Karta Wsparcia: PKPS, ul. Dworcowa 2; Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Dworcowa 21; Warto jest pomagać, ul. Wazów 3 (Park Tysiąclecia); Dolna 6, Kasia Prokopyszyn; PCK, ul. Jedności 22b.

(ap)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki