Jany otrzymały namioty

30 Grudzień 2013
To kolejny zakup w ramach Funduszu Integracyjnego. Sołectwo otrzymało trzy namioty dzięki, którym będzie można organizować imprezy plenerowe.

- Mieszkańcy Jan chcieli, by wesprzeć ich w organizowaniu wypoczynku na świeżym powietrzu, stąd zakup namiotów – mówił w poniedziałek wiceprezydent Dariusz Lesicki, podczas spotkania w filii biblioteki – jedynym miejscu gdzie pod dachem mogą si e spotykać mieszkańcy wsi.

- Imprezy organizowane w Janach będą się odbywały pod dachem i mogą trwać do rana, bo namioty są z pełnym oświetleniem – dodał wiceprezydent.

Pierwotnie założenie były trochę inne. – Z Funduszu Integracyjnego zrobiliśmy fragment chodnika, kupiliśmy sprzęt nagłaśniający  i trampolinę – wylicza sołtys Monika Turzańska. – Chcieliśmy też weprzeć inne nasze projekty m.in. ogrodzenie poniemieckiego cmentarza. Nie wyszło, dlatego przesunęliśmy pieniądze na kupno namiotów.

Sołtys Turzańska źle znosi wypominanie przez niektórych miejskich radnych zakupu trampoliny. – A co możemy zrobić za 67,8 tys. zł z Funduszu Integracyjnego? Na niezbędną drogę do Stożnego potrzebne są o wiele większe pieniądze – tłumaczy i już zastanawia się co zrobić w kolejnej turze Funduszu Integracyjnego. – Teraz zrobiliśmy projekt remontu remizy. Trzeba to kontynuować, chociaż musimy te ż coś wymyślić dla Stożnego.

Remiza miałaby się stać kolejnym miejscem spotkań, zwłaszcza dla stowarzyszeń i magazynem na sprzęt.

- Remont kosztowałby ok. 150 tys. zł – wylicza Ryszard Huczek, odpowiedzialny w gminie za inwestycje.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki