Jak prowadzone były badania?

22 Marzec 2013
Jaką metodą prowadzony był sondaż o połączeniu miasta z gminą - tłumaczy dr Krzysztof Lisowski

Projekt „Zielona Góra, miasto – gmina razem czy osobno” był realizowany od 24.01 do 14.02.2013 roku. Projekt poszukiwał odpowiedzi na pytania dotyczące połączenia miasta Zielona Góra z gminą wiejską Zielona Góra.

Badanie sondażowe realizowano przy pomocy bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych. Ankieterzy docierali do mieszkańców, zadawali im pytania i zapisywali odpowiedzi w kwestionariuszu. Taki sposób realizacji daje zdecydowanie większą kontrolę nad procesem zbierania danych i umożliwia dopytywanie.

Dobór jednostek do badania miał charakter kwotowy. Skonstruowano oddzielną próbę dla miasta (liczącą 383 osoby) i oddzielną dla gminy wiejskiej (liczącą 375 osób). Przy doborze respondentów zwracaliśmy uwagę na wiek, płeć i wykształcenie. Podstawą do obliczenia proporcji kwot w próbie były dane GUS dla miasta i gminy wiejskiej. W ten sposób jesteśmy w stanie dobrać grupę reprezentatywną dla badanej populacji. Podobnie dobiera się grupy przy badaniach ogólnopolskich. Wówczas taka próba ma zazwyczaj ok. 1000 osób. W całym kraju. Z tego porównania jasno wynika, że nasze badania naprawdę oparły się na bardzo dużej, reprezentatywnej próbie.

Badania przeprowadziliśmy we wszystkich sołectwach proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Czyli w większej miejscowości ankietowaliśmy więcej osób.

W Zielonej Górze oprócz obliczenia proporcji udziału poszczególnych cech, wylosowane zostały także ulice i osiedla, na których realizowane było badanie. Taki zabieg spowodował właściwe rozlokowanie realizacji badania na przestrzeni całego miasta.


Dr Krzysztof Lisowski, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzi również firmę Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych. Jest m.in. koordynatorem wszystkich badań opinii TNS Polska i PBS (około 10-15 projektów miesięcznie) przeprowadzonych na terenie woj. lubuskiego.


Wraz Krzysztofem Lisowskim badania prowadziła dr Dorota Szaban.