Jak projektować, by rozwiązywać problemy?

24 Czerwiec 2022
Od przyszłego roku akademickiego ruszy nowy kierunek - projektowanie społeczne - w Instytucie Socjologii UZ. Studia będą prowadzone na drugim stopniu. Aktualnie trwa rekrutacja, kierunek może zainteresować nie tylko absolwentów socjologii.

- W projektowaniu społecznym konsumujemy nasze doświadczenie wynikające z zaangażowania we współpracę z organizacjami z naszego regionu. Są to przede wszystkim różne jednostki samorządu terytorialnego, są to również organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorstwa. Współpracując z przedstawicielami tych organizacji doszliśmy do wniosku, że istnieje na rynku pracy zapotrzebowanie na szczególne kompetencje. I to są kompetencje związane z planowaniem, projektowaniem i realizacją projektów - tłumaczy dr Anna Mielczarek-Żejmo z Instytutu Socjologii UZ.

Zajęcia będą podzielone na cztery podstawowe kategorie. Po pierwsze, studenci będą przygotowywani do bycia ekspertami w dziedzinie diagnozy. Po drugie, będą się wprawiać w interpretacji zgromadzonych danych. W zrozumieniu zebranego materiału badawczego pomogą różne przedmioty teoretyczne, które odnoszą się do współczesnych wyzwań, np. zrównoważony rozwój, ekologia, zróżnicowania społeczne. Trzecia kategoria to zajęcia praktyczne, które będą dotyczyć m.in. planowania strategicznego, projektowania, zarządzania projektami oraz wiedzy i umiejętności dotyczących nowoczesnych rozwiązań, np. networking.

Ważnym przedmiotem będzie warsztat projektanta społecznego. Będzie to realizacja konkretnego przedsięwzięcia w warunkach realnych. Z tych praktycznych przedmiotów kluczowy jest czwarty blok, który dotyczy pracy w zespole. - Chodzi nam o to, żeby studenci potrafili uruchamiać potencjał, który tkwi w organizacjach w naszym regionie. Ale żeby też potrafili odnaleźć się w interdyscyplinarnym środowisku, które jest niezbędne dla zarządzania we współczesnym, bardzo złożonym świecie. Chcielibyśmy, aby nasi studenci potrafili współpracować z różnymi środowiskami - dodaje dr Mielczarek-Żejmo.

Pierwszym wydarzeniem promującym nowy kierunek było spotkanie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestniczyli w nim eksperci i przedstawiciele wielu organizacji. - To było spotkanie, podczas którego chcieliśmy się dowiedzieć jak nasi partnerzy społeczni odbiorą pomysł na nowy kierunek. Zaprosiliśmy ludzi, z którymi współpracujemy od wielu lat, którzy są pracodawcami, uczestnikami projektów. Chcieliśmy od nich usłyszeć, czy to co przygotowaliśmy ma sens, czy im się taki absolwent przyda, czy może ten program trochę jeszcze zrekonstruować, coś poprawić. Nasz pomysł jest bardzo praktyczny i chodziło o to, żeby studenci od razu mogli trafiać tam, gdzie toczą się procesy społeczne, czyli do organizacji, instytucji, przedsiębiorstw - wyjaśnia dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ, z Instytutu Socjologii UZ.

Pomysł utworzenia kierunku spodobał się studentom: - Zdecydowałam się, aby wziąć udział w tym panelu, bo jest to ciekawe doświadczenie. Jeżeli chodzi o kierunek projektowanie społeczne - brzmi to bardzo interesująco. Spoglądam na przedmioty i widzę, że są bardzo ze sobą spójne - dodaje Aneta Mądra, studentka II roku socjologii, uczestniczka panelu dyskusyjnego.

Katarzyna Doszczak

Biuro Prasowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki