Inżynierowie w służbie chorym

18 Czerwiec 2021
- Wykorzystanie nowoczesnych technologii to ważny element składowy inżynierii biomedycznej. Świadomość potrzeb i możliwości oraz zaufanie środowiska naukowego i przedsiębiorców - to kluczowy czynnik sukcesu transferu technologii, a zatem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki - tłumaczy prof. Adam Bydałek- kierownik katedry Metalurgii i Materiałoznawstwa.

W Instytucie Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzony jest kierunek inżynieria biomedyczna, który, jak mówią studenci, jest kluczem do przyszłości medycyny. Prężnie działa Studenckie Koło Naukowe BiomedUZ. Jak wyjaśnia Aleksandra Jędrzejewska, Sekretarz KN BiomedUZ: - Koło zrzesza studentów z pasjami, dając im narzędzia i łącząc różnorakie umiejętności, co prowadzi do finalizacji wielu ciekawych pomysłów w połączeniu z nabywaniem przez studentów nowych umiejętności i nawiązywaniem przyjaźni. Dzięki zaangażowaniu członków koło może pochwalić się wieloma osiągnięciami, takimi jak nagrody w konkursach, publikacje i zrealizowane projekty. Jednym z osiągnięć, z którego jesteśmy bardzo dumni, jest pomoc psom ze schronisk w postaci wykonania dwóch indywidualnych protez łap. Psy mają się świetnie i dzielnie oswajają się z protezami. Liczne publikacje wyników badań członków koła można odnaleźć na stronie internetowej koła.

Dzięki współpracy z lekarzami powstają innowacyjne rozwiązania służące leczeniu ludzi, a wiedza inżynierska pozwala wyjaśnić i lepiej rozumieć procesy powstawania niektórych chorób i urazów. Jak dodaje dr inż. Katarzyna Arkusz, opiekun KN BiomedUZ: - Taka forma działalności koła, oprócz realizacji tematów badawczych z zakresu inżynierii biomedycznej, które są wynikiem zainteresowań studentów, rozwija w nich samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w grupie, organizacji harmonogramu prac. Oczywiście na każdym etapie realizacji projektu, członkowie KN BiomedUZ mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i administracyjne ze strony pracowników uniwersytetu.

Instytut posiada nowoczesny sprzęt pozwalający na prowadzenie eksperymentów i obserwacji. W ramach badań analizuje się strukturę materiałów za pomocą specjalistycznych mikroskopów. Kadra instytutu prężnie pracuje nad nowatorskimi projektami. Wybrane projekty realizowane w instytucie to: w ramach konkursu NCBiR projekt pt. „Wykorzystanie technologii UV-C w celu redukcji transmisji wirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia przenoszenia zakażeń w szpitalach”, w ramach konkursu NCN projekt „Interakcja bioresorbowalnego materiału z tkanką w warunkach zmiennych odkształceń na przykładzie cewki moczowej”. Ponadto, pracownicy i dyplomanci uczestniczą również w europejskich projektach np.: „Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu metali ze złomu zużytego sprzętu elektronicznego” oraz „Opracowanie nowatorskiej technologii i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich wielofunkcyjnego materiału izolacyjnego na bazie pian metalowo-ceramicznych”.

W wymienionych działaniach instytutu biorą udział studenci, zdobywając praktykę w stosowaniu wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach. O powodzeniu takiego procesu kształcenia świadczy m.in. fakt, że niemal wszyscy absolwenci znajdują pracę zgodną ze swoim zainteresowaniem i wykształceniem.

prof. UZ, dr hab. inż. Tomasz Klekiel

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki