Inżynieria środowiska – kierunek z przyszłością

26 luty 2021
Inżynieria środowiska to dyscyplina, której rozwój zapewnia mieszkańcom wygodne życie z dostępem do wszystkich mediów. Stwarza też szereg wyzwań, związanych z zachowaniem odpowiedniej jakości zasobów środowiska naturalnego.

Jak studenci inżynierii środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego radzą sobie w obecnych realiach? Wyśmienicie. Dowodem jest otrzymany przez kierunek (I st.) Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” (2021 r.). Była to VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów. Certyfikat otrzymują kierunki, które wykazują się innowacyjnością, nowoczesnością i wysoką jakością kształcenia. Certyfikat jest potwierdzeniem tego, że jest to kierunek z przyszłością.

Dla kogo jest ten kierunek? Dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi i otwartych na nowości oraz to, co dzieje się na świecie. Wiodącą częścią inżynierii środowiska jest inżynieria sanitarna zajmująca się zapewnieniem zdrowych warunków życia dla ludzi przez projektowanie oraz budowę sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków, powietrza oraz przetwarzania odpadów.

- Jest to szczególnie ważne teraz, podczas epidemii, kiedy spędzamy w domu więcej czasu niż zwykle. Jakość powietrza i klimat w pomieszczeniach mają duży wpływ na nasze zdrowie. Nie wyobrażamy sobie braku dostępu do wody, ciepła i chłodu. Również przetwarzanie powstających odpadów komunalnych i medycznych jest dużym wyzwaniem. W tej chwili chyba nie ma dziedziny, w której inżynier środowiska nie znalazłby miejsca dla siebie. Czekamy na osoby, które nie boją się wyzwań i chcą mieć wpływ nie tylko na swoją przyszłość - podkreśla dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska - dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ.

Jak wyglądają zajęcia na kierunku? Studenci uczą się projektowania systemów i urządzeń, modelowania i symulacji z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych. Organizowane są wyjazdy techniczne na obiekty inżynierskie w Polsce i za granicą. Studenci mają zajęcia praktyczne np. w stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, zakładach przetwarzania odpadów, elektrociepłowniach, biurach projektowych i firmach wykonawczych. Taki kontakt ułatwia zdobycie praktyk, a często również pracy. Studia wyróżnia możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane z zakresu projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, klimatyzacji i wentylacji oraz gazowniczych. Umiejętności praktyczne liczą się podczas aplikowania o pracę, dlatego instytut organizuje cyklicznie warsztaty branżowe.

Studenci mogą rozwijać zainteresowania w czterech kołach naukowych: Solum et Universum, Thermo Vision, Kole Naukowym Inżynierii Środowiska UZ oraz Kole Naukowym Skamieniali. W trwającym roku akademickim Solum et Universum zostało laureatem w konkursie „Klakson – Impuls do innowacji” na najlepsze projekty o potencjale komercyjnym realizowane przez koła naukowe działające na UZ. Solum et Universum uzyskało dofinansowanie badań dotyczących zastosowania wybranych odpadów browarniczych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Jak się okazuje, odpad z produkcji piwa może być cennym surowcem do zagospodarowania jako nawóz. Rozwiązanie to zakończy się wdrożeniem i być może zgłoszeniem patentowym. To bardzo praktyczny projekt, który może zapewnić studentom dobry start zawodowy. Działalność kół umożliwia też publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych oraz wyjazdy na konferencje. W tym zakresie studenci są wyjątkowo aktywni i chętnie prezentują wyniki prac, zwłaszcza na konferencjach międzynarodowych, które są okazją do nawiązania znajomości i współpracy z zagranicznymi studentami. Studenci mają realny wpływ na to, co się dzieje wokół nich, a pomysły mogą zamieniać w nowatorskie rozwiązania dla społeczeństwa.

(uz)

 

Ważny i potrzebny

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny, industrializacja i rozrastanie się miast sprawia, że inżynier inżynierii środowiska to zawód niezwykle pożądany, poszukiwany na rynku pracy i doceniany. To nie tylko instalator i projektant, to również laborant, technolog i eksploatator, urzędnik i inspektor. Jest to kierunek, który już na etapie nauki gwarantuje pracę i dobry start w dorosłe życie.

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki