Gimnazjum eksperymentuje z fizyką

5 Kwiecień 2013
W pierwszym dniu wiosny, w czwartek 21 marca 2013 r., odbył się w Gimnazjum nr 2 drugi już Zielonogórski Festyn Fizyczny. Zielonogórski Festyn Fizyczny.

To cykliczna impreza, organizowana przez naszą szkołę, o charakterze rekreacyjno-naukowym, skierowana do uczniów szkół podstawowych i mająca na celu pokazanie fantastycznych możliwości w zakresie techniki, jakie oferuje fizyka a przede wszystkim piękno eksperymentu fizycznego. Wszystkie prezentowane na II Zielonogórskim Festynie Fizycznym zestawy eksperymentalne i doświadczenia fizyczne zostały skonstruowane, starannie przygotowane i zaprezentowane przez ich twórców - utalentowanych eksperymentalnie uczniów Gimnazjum nr 2.

Festyn w tym roku zgromadził w naszym gimnazjum prawdziwe rzesze szóstoklasistów wraz z wychowawcami i opiekunami z zielonogórskich szkół podstawowych - przyszło ich do nas prawie 400!!! Między innymi byli to uczniowie ze szkół podstawowych: SP 1, SP 14, SP 17 i SP 18.
Szóstoklasiści byli wręcz zachwyceni naszymi pokazami fizycznymi oraz oprawą artystyczną Festynu. Przybyli na Festyn uczniowie szkół podstawowych mogli zobaczyć z prezentowanych dla nich doświadczeń m.in. drut z pamięcią kształtu - owoc najnowocześniej fizyki i technologii, panele kosmicznego zasilania, czyli najczystszą formę słonecznej energii przekutą w moc, tajemniczą falę rozchodzącą się w przestrzeni oraz wiele innych, równie ciekawych i pasjonujących eksperymentów fizycznych.

Szóstoklasiści bardzo entuzjastycznie, z nieukrywaną wręcz radością oraz zaciekawieniem reagowali na pokazywane eksperymenty a po ich zakończeniu dopytywali się o sposób konstrukcji poszczególnych ćwiczeń, aby następnie samemu zrobić je w domu. Cel II Zielonogórskiego Festynu Fizycznego, zorganizowanego przez Gimnazjum nr 2, został w ten sposób w pełni osiągnięty!

Grzegorz Słowik
Gimnazjum nr 2

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki