Dziesiąty doktor honorowy

9 Czerwiec 2013
W poniedziałek, 10 czerwca, o godz. 12.00 w auli UZ przy ul. Licealnej, odbędzie się uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego wybitnemu polskiemu matematykowi, prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi.

- Prof. L. Górniewicz jest 10. doktorem honorowym Uniwersytetu Zielonogórskiego i trzecim matematykiem. Tytuł DHC przyznano mu na wniosek rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – informuje Ewa Sapeńko, rzecznik UZ. - Obowiązki promotora w postępowaniu o nadanie tytułu DHC pełni prof. Michał Kisielewicz, a zewnętrzne opinie przygotowały senaty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Profesor Lech Górniewicz, wybitny polski matematyk, badacz teorii punktów stałych i ich zastosowań w równaniach i inkluzjach różniczkowych, urodził się 4 stycznia 1941 r. w Budkowie. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku podjął pracę na stanowisku asystenta w tej uczelni. W latach 1968 - 1975 był zatrudniony w Oddziale Instytutu Matematycznego PAN w Sopocie, uzyskując w 1971 r. stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1975 r. i został zatrudniony na stanowisku docenta na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych uzyskał w 1984 r. Od tego czasu był zatrudniony na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pracował 27 lat. Po przejściu na emeryturę w 2011 r. podjął pracę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Profesor Lech Górniewicz posiada bogaty dorobek naukowy. Najobszerniejszą jego część (120 pozycji) stanowią artykuły naukowe opublikowane w czasopismach matematycznych o wysokiej randze międzynarodowej. Istotne miejsce w dorobku naukowym Profesora zajmują Jego wydawnictwa monograficzne. Z ośmiu monografii dwie zostały wydane przez Kluwer Academic Publishers, dwie przez wydawnictwo Springer-Verlag, jedna przez wydawnictwo De Gruyter, a trzy pozostałe przez wydawnictwa krajowe, w tym przez Instytut Matematyczny PAN. Szczególne miejsce na tej liście zajmuje współautorska monografia Topological Fixed Point Theory of Multivalued Mappings. Została ona wydana w 1999 r. przez Kluwer Academic Publisher i wznowiona w 2006 r. przez wydawnictwo Springer, które planuje obecnie jej digitalizację.

(dsp)