Dzień powrotu do Macierzy

10 Czerwiec 2022
W miniony poniedziałek Zielona Góra obchodziła Dzień powrotu do Macierzy. 77 lat temu radziecki komendant wojskowy przekazał władzę nad miastem pierwszemu polskiemu burmistrzowi Tomaszowi Sobkowiakowi.

Tomasz Sobkowiak rozpoczął urzędowanie w ratuszu 6 czerwca 1945 r. „Dzień powrotu Zielonej Góry do Macierzy” obchodzimy od 2005 roku.

W poniedziałek złożono kwiaty pod tablicą na ratuszu, poświęconą powojennemu burmistrzowi. Honory pełnili: Wanda Skorulska, prezes Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry, wiceprezydent Dariusz Lesicki i Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta.

- Od 77 lat Zielona Góra jest polskim miastem, które bardzo dobrze się rozwija - mówił D. Lesicki i zwrócił się do pionierów. - To w głównej mierze zasługa wasza i waszych rodziców, którzy budowali nasze miasto. Chciałbym wam pogratulować, życzyć zdrowia, siły i zapału do dalszej pracy. Wielu młodych może wam tego pozazdrościć.

- Pionierzy to chodząca historia Zielonej Góry - mówiła W. Skorulska. - Każdy z nas - wciąż żyjących uczestników życia w powojennym mieście, tworzy jego osobną historię. Dopóki my żyjemy, można skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych przedstawicieli. Przyjechałam tu jako dziecko, pamiętam piękne, zielone i małe miasto. Obecnie Zielona Góra jest wielka i jeszcze piękniejsza niż kiedyś. Jesteśmy z niej dumni.

(rk)

 

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki