Dzielnica Nowe Miasto dla gminy

8 Październik 2013
- Po połączeniu utworzymy dzielnicę Zielona Góra Nowe Miasto – zapowiedział w poniedziałek prezydent Janusz Kubicki. W jej skała wejdą wszystkie sołectwa.

Najnowsza propozycja J. Kubickiego to wyjście naprzeciw obawom gminnych radnych, którzy wciąż argumentują, że po ewentualnym połączeniu mieszkańcy będą słabo reprezentowani. Co prawda w Kontrakcie Zielonogórskim znalazło się zapewnienie, że powstanie osobny okręg wyborczy obejmujący tereny dzisiejszej gminy, ale w nowej radzie znalazłoby się pięciu gminnych radnych, a teraz jest ich 15.

- Dzisiaj w obu samorządach działa w sumie 40 radnych. Po połączeniu będzie ich 25. Tego nie da się zmienić – tłumaczy prezydent Kubicki.  –Dlatego proponuję, żeby po połączeniu powołać dzielnicę Nowe Miasto, która będzie miała swój zarząd, budżet i radnych. Zarząd może liczyć od trzech do pięciu osób, a radnych byłoby 15.

Dzielnica to tzw. jednostka pomocnicza samorządu. Powołuje ją rada miasta, która określa jej ustrój wewnętrzny i oraz nadaje statut. Radni w dzielnicy powoływani są w wyborach powszechnych. To jej zadań należy m.in.

- opiniowanie rozwiązań dotyczących terenu dzielnicy,

- wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących mieszkańców dzielnicy,

- zgłaszanie uwag i wniosków do projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę lub jej część,

- współpraca z komisjami rady miasta, a zwłaszcza opiniowanie spraw dotyczących dzielnicy,

- opiniowanie planowanych inwestycji miejskich na terenie dzielnicy itd.

Przewodniczący zarządu dzielnicy uczestniczy w pracach rady miasta na zasadach określonych w statucie miasta, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady miasta jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady miasta.

Rada dzielnicy ma swój budżet.

- W ten sposób mieszkańcy będą mieli swoich przedstawicieli, którzy będą dbali o ich interesy – tłumaczy prezydent Kubicki. Nie wyklucza, że podobne dzielnice powstaną na terenie miasta.

- A czy radni dzielnicowi będą dostawali diety? – pytali dziennikarze.

- To leży w gestii rady miasta – odpowiadał prezydent. – Do tej pory jednak nikt nie podnosił sprawy diet. Raczej była mowa o tym, że mieszkańcy mogą mieć za słabą reprezentację, by zadbać o rozwiązanie wielu problemów. Powołanie dzielnicy rozwiązuje ten problem. Jej powołanie jest wyjściem naprzeciw tym obawom. Głos mieszkańców będzie słyszalny.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki