Dwie placówki i duże zmiany

10 Lipiec 2020
Jeszcze w tym roku zmodernizowane zostaną Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Witebskiej oraz Ośrodek Terapii Zajęciowej „Arkadia” przy ul. Głowackiego... a rozbudowa „Promyka” tuż-tuż.

Nie minął rok, gdy Zielona Góra oddała do użytku pierwsze mieszkanie chronione dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego, teraz szykują się dla nich kolejne zmiany. Jeszcze w tym roku zmodernizowane zostaną Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Witebskiej oraz Ośrodek Terapii Zajęciowej „Arkadia” przy ul. Głowackiego.

Niewielki budynek przy ul. Witebskiej 2 zostanie rozbudowany o kolejne pomieszczenia, w których powstaną m.in. sala do terapii zajęciowej, pokój wyciszenia i szatnia. ŚDS nr 2 istnieje tu od 2009 r. i prowadzony jest przez rodzimy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Zyskamy 40 metrów kwadratowych, na których podopieczni będą mogli ćwiczyć samodzielność - cieszy się Ewa Gołębiowska, kierownik placówki.

Ośrodek Terapii Zajęciowej „Arkadia” przy ul. Głowackiego 8b z jego trzydziestoma podopiecznymi, który od 12 lat prowadzi Centrum Usług Opiekuńczych, czekają jeszcze większe zmiany.

- Przeprowadzimy modernizację trzech łazienek, wymienimy nawierzchnię podłogową, a z korytarza wydzielimy pomieszczenie do terapii. Odnowimy też wyposażenie i dokupimy nowe meble kuchenne, fotele, szafy... - relacjonuje Elżbieta Sochacka, dyrektorka CUO.

Odnowiony obiekt w listopadzie zostanie przemianowany na Środowiskowy Dom Samopomocy nr 3 w Zielonej Górze, a organem prowadzącym nowej placówki będzie wojewoda lubuski.

- W nowym domu zajęcia rozpoczną się już w grudniu br. - informuje Grażyna Jelska, dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plany zostały już oficjalnie przypieczętowane. Pieniądze na obie inwestycje, łącznie 640 tys. zł (170 tys. zł na rozbudowę ŚDS nr 2 i 470 tys. zł na modernizację OTZ „Arkadia”) pochodzić będą z rządowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. W miniony poniedziałek umowę na ich dofinansowanie podpisali prezydent Janusz Kubicki i wojewoda lubuski Władysław Dajczak, który będąc w Zielonej Górze zwiedził placówkę przy ul. Głowackiego.

- W naszym województwie funkcjonują już 33 środowiskowe domy samopomocy i cieszę się, że kolejne 30 miejsc powstanie w Zielonej Górze - mówił wojewoda, który docenił też zielonogórskie starania o kompleksowe wsparcie dla osób, których życie potraktowało gorzej.

- Choć to mało medialne inwestycje, nie tak jak np. powstające ścieżki rowerowe, są niezwykle potrzebne - stwierdził J. Kubicki. - W Zielonej Górze powstanie miejsce, w którym osoby intelektualnie niepełnosprawne będą mogły uzyskać kompleksową pomoc, od chwili narodzin aż do śmierci.

O jaką inwestycję chodzi? Przy ul. Głowackiego szykuje się kolejna zmiana. Trwają ostatnie formalności przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”. Inwestycja, w tym długo oczekiwany hostel, ma powstać do listopada 2021 r. i kosztować prawie 8 mln zł.

(el)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki