Radni uchwalili nowe adresy

30 Listopad 2014
Drzonków-Agrestowa 1 – tak po 1 stycznia będziemy adresować list na dotychczasowy adres Drzonków, ul. Agrestowa 1. W piątek takie zmiany wprowadzili gminni radni.

- Pozostało nam niewiele spraw do uporządkowania. Do końca roku powinniśmy jeszcze przyjąć uchwałę ze stawkami podatków od nieruchomości. Na pewno zdążymy – zapewniał wójt Mariusz Zalewski podczas piątkowej sesji rady gminy.

Adresy

Radni przyjęli bardzo ważną dla mieszkańców uchwałę – dotyczącą przyszłego zapisu adresów, np. zamieszkania. Do uchwały dołączono obszerny załącznik, z wykazem wszystkich sołectw i ulic. Dokument podaje adresy obowiązujące do 31 grudnia 2014 r. i nowe adresy, które wejdą w życie od 1 stycznia. Dla przykładu, obecny adres: Drzonków, ul. Agrestowa 1. Nowy adres: Drzonków-Agrestowa 1.

Do połączenia miasta i gminy pozostał zaledwie miesiąc. Nic więc dziwnego, że prawie cały program piątkowej sesji dotyczył porządkowania gminnego prawa.

- Chodzi o to, byśmy mogli z otwartą przyłbicą spojrzeć mieszkańcom w oczy, że niczego nie zaniedbaliśmy – tak tłumaczył Jacek Rusiński, przewodniczący rady, propozycję wójta Zalewskiego, aby uzupełnić i tak już bogaty program sesji o kolejne, techniczne uchwały.

Radni głosują

Radni na ponad godzinę zamienili się w sprawną maszynkę do głosowania. Punkt po punkcie, jednomyślnie, uchwalali zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Inny pakiet uchwał dotyczył zmian w wieloletnim programie gospodarczym gminy, na lata 2014-2020. Zmiany mają charakter korekty i wynikają z połączeniowego kalendarza: część zaplanowanych przetargów już się nie odbędzie, inne przyspieszono. W ślad za tą uchwałą, radni dokonali aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej gminy, również na lata 2014-2018.

Podatki

Radni jednomyślnie przegłosowali obniżenie aż o 90 proc. średniej ceny skupu żywca, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego. Średnią cenę skupu żyta ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego, urzędy gminy wykorzystują tę cenę jako wskaźnik przeliczeniowy. Dodajmy, że podobną uchwałę już rok temu przyjęła już rada miasta.

Zasady przyznawania zwolnień podatkowych były do tej pory inne w gminie, i inne w mieście. Podczas piątkowej sesji ujednolicono również i ten obszar gminnego prawa. Tytułem przykładu: warunkiem uzyskania zwolnienia podatkowego od nieruchomości będzie, w przypadku mikro i małych przedsiębiorców, inwestycja przekraczająca 50 tys. euro. W przypadku średnich przedsiębiorców – 500 tys. euro, w przypadku pozostałych – 5 mln euro.

Radni poszerzyli także listę uprawnionych do zwolnień podatkowych od posiadanych lub wykorzystywanych nieruchomości. Dopisano żłobki i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz obiekty „wykorzystywane na działalność charytatywną”.

Kolejna ważna decyzja rady gminy, to uchwała określająca wysokość stawek podatkowych od środków transportu. Szczegółowe postanowienia uchwały dostępne są w BIP-ie na stronie internetowej urzędu gminy.

- Do końca roku powinniśmy jeszcze przyjąć uchwałę ze stawkami podatków od nieruchomości. Na pewno zdążymy – zapewniał wójt Mariusz Zalewski.

Konsultacje

Według wójta, ostatnia sesja rady gminy odbędzie się 29 grudnia. Do tego czasu powinny zakończyć się konsultacje społeczne w sprawie powołania dzielnicy „Nowe Miasto. Początek konsultacji – 21 lub 22 grudnia.

Zapytaliśmy wójta M. Zalewskiego, dlaczego to gminni radni nie zadecydowali o terminie i zakresie tych konsultacji. – Nie ma takiej potrzeby. Konsultacje w gminie odbędą się na podstawie mojego zarządzenia – krótko wyjaśnił M. Zalewski.

Miejskie konsultacje w sprawie powstania dzielnicy „Nowe Miasto” odbędą się na podstawie uchwały rady miasta.

Formularze

Proces połączeniowy obejmuje także ujednolicenie miejskich i gminnych formularzy oraz dokumentów podatkowych. Podczas piątkowej sesji, radni zaakceptowali wzory sześciu deklaracji i informacji podatkowych, m.in. deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości. Obowiązujące wzory mają być dostępne w BIP urzędu gminy.

(pm)