Ośrodek w Drzonkowie wciąż się rozwija

24 Październik 2014
Ponad 44 mln zł – tyle w ciągu pięciu lat zainwestowano w bazę sportową Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Połowa tych pieniędzy – 22 mln zł – pochodziła z budżetu województwa. – Nie ma lepszej formy wychowania, niż wychowanie przez sport – uważa marszałek Elżbieta Polak.

Pieniądze na rozbudowę bazy sportowej WOSiR-u to ponad 44 mln zł od roku 2009. Oprócz funduszy budżetu województwa, do Drzonkowa posypały się pieniądze z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (8,3 mln zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki (ponad 8 mln zł), programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej (ok. 2,5 mln zł).

Zainwestowane fundusze widać gołym okiem, a efekty inwestycji najbardziej cieszą tych mieszkańców, którzy czynnie uprawiają sporty. Zwłaszcza sporty wodne i hippiczne. Dlaczego? – Bo do głównych inwestycji w ośrodku zalicza się modernizacja zespołu basenów odkrytych oraz budowa parkuru jeździeckiego, nie licząc wielu innych – mówi Bogusław Sułkowski, dyrektor placówki.

Zespół basenów odkrytych został dostosowany do europejskich standardów, powstała nowa aranżacja wnętrz, zastosowano nową technologię wykorzystania wody. W basenie rekreacyjnym zamontowano rwącą rzekę, huśtawkę wodną i grzybka. Dla tych, co wolą trochę poleniuchować, są ławeczki i leżanki oraz masaże powietrzne. Dziesięciotorowy basen olimpijski, o długości 50 m, zyskał nowe oblicze i certyfikacje Polskiego Związku Pływackiego. Są tu rozsuwane boczne ścianki i zadaszenie umożliwiające korzystanie z basenu w sezonie wiosennym i jesiennym. Obiekt w pełni przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to prawie 15 mln zł, a pieniądze pochodziły z budżetu województwa oraz ministerstwa sportu.

Kolejna inwestycja, to unikat w skali kraju - parkur jeździecki o wymiarach 90 m na 50 m, wraz z rozprężalnią o wymiarach 70 m na 35 m, z profesjonalną nawierzchnią, automatycznym nawilżaniem, ogrodzeniem, oświetleniem, tablicą świetlną. Wokół parkuru usytuowana została bieżnia dla pięcioboistów oraz zadaszona strzelnica z 42 stanowiskami. To zadanie kosztowało 2,6 mln zł, a pieniądze pochodziły z transgranicznego programu EWT.

Niewidocznym na pierwszy rzut oka, lecz ogromnie ważnym dla rozwoju ośrodka był projekt pełnej informatyzacji WOSiR. System e-Drzonków objął wszystkie obszary działalności placówki. Jego sercem jest Elektroniczny System Obsługi Obiektów Sportowych, który łączy wszystkie pozostałe elementy w jedną całość. Mamy tu m.in. system basenowy, który mierzy, indywidualnie, jak długo dana osoba przebywała na pływalni oraz system, który umożliwia sprawne zarządzanie finansami, księgowością oraz majątkiem ośrodka. Uszczelniono również kontrolę dostępu poszczególnych osób do obiektów na terenie placówki. Służy do tego wprowadzenie kart dostępu. Stworzono system telewizji IP, w jego skład wchodzi 147 kamer, które cały czas monitorują każdy zakątek placówki. Ich rola nie ogranicza się jednak tylko do ochrony. Na stronie internetowej możemy sprawdzić, co dzieje się w poszczególnych miejscach. Do tego celu przystosowano 40 kamer, co najmniej osiem z nich zawsze prowadzi transmisję. System pozwala także śledzić przebieg zawodów, które odbywają się w Drzonkowie. Kosztował 6,1 mln zł, a pieniądze pochodziły z LRPO.

Do tych inwestycji należy doliczyć jeszcze termomodernizację hali tenisowej i budynku zaplecza - za ponad 3 mln zł oraz remont sali szermierczej, wraz z zapleczem - za ponad 600 tys. zł.

Na tym jednak nie koniec. W Kontrakcie Terytorialnym na lata 2014-2020, decyzją władz województwa, do kluczowych inwestycji regionalnych zaliczono projekt pod nazwą „Zachowanie Dziedzictwa Regionalnego poprzez dokończenie rozbudowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.” Co się za nim kryje? Chodzi o profesjonalne boisko piłkarskie o wymiarach FIFA (105 na 68 m) o sztucznej i podgrzewanej nawierzchni, ze sztucznym oświetleniem i wbudowanym w kompleks boiskiem do siatkówki, koszykówki i mniejszym boiskiem piłkarskim (wartość kosztorysowa – 7 mln zł). W ramach Kontraktu Terytorialnego zaplanowano również budowę stadionu piłkarskiego na ok. 4 tys. osób z możliwością rozbudowy do 6 tys. osób, z zadaszoną trybuną, podgrzewaną płytą i sztucznym oświetleniem (wartość kosztorysowa – 28 mln zł).

Znajdzie się również coś dla miłośników jeździectwa. Wykonana zostanie modernizacja stajni oraz starej ujeżdżalni, polegająca na budowie pełnowymiarowej hali jeździeckiej wraz z zapleczem. Inwestycja powinna się zamknąć w kwocie 10 mln zł.

Monika Marciniak
WOSiR Drzonków


KOMENTARZ

Elżbieta Polak, marszałek woj. lubuskiego:
- Modernizacja ośrodka w Drzonkowie była jedną z najważniejszych inwestycji sportowych zrealizowanych w regionie w ostatnich latach. Inwestycje sportowe to dla mnie sprawa bardzo osobista, bo wiąże się z początkami mojej działalności publicznej. Moi synowie uczyli się chodzić, kopiąc piłkę. Gdy podwórko między blokami było za małe, założyłam Uczniowski Klub Sportowy i zaczęła się prawdziwa walka o prawdziwy stadion. Nasze starania, niestety, nic nie zmieniały. Więc założyłyśmy, razem z dziewczynami z podwórka, stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej. I udało się, bo aż sześć z nas weszło do rady gminy! Po to, żeby zmienić tę rzeczywistość. A kiedy już dorwałam się do władzy i zostałam burmistrzem, to zbudowałam ośrodek piłki nożnej i ośrodek sportów wodnych. A po 20 latach, gdy zostałam marszałkiem, postawiłam na Drzonków. Bo nie ma lepszego wychowania niż wychowanie przez sport, który kształtuje mocne charaktery, uczy konsekwencji w dążeniu do celu i walki do ostatniego gwizdka.


Inne projekty i przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej:

* „Lubusik – sportowe lubuskie na lato” - to autorski projekt realizowany w Polsce jedynie w woj. lubuskim. Celem programu jest upowszechnienie plażowej siatkówki oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Województwo dofinansowuje realizację boiska do siatkówki plażowej w wysokości do 6 tys. zł. Pieniądze przeznaczone są w szczególności na wyposażenie boiska oraz organizację Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej. W latach 2011-2014 powstało 95 boisk do siatkówki plażowej dofinansowanych z samorządu województwa kwotą ponad 560 tys. zł.

* „Moje Boisko – Orlik 2012” - w ramach tego programu, w ciągu pięciu lat, wybudowano 87 obiektów. Kwota dofinansowania z urzędu marszałkowskiego wyniosła 25,6 mln zł. W woj. lubuskim „orliki” powstały w 57 z 83 gmin.

* „Lubuskie gra w piłkę” w 2013 roku w regionie był realizowany pilotażowy program budowy nowych lub remont i modernizacje istniejących ogólnodostępnych, nieodpłatnych, pełnowymiarowych trawiastych boisk do piłki nożnej. Łącznie z samorządu województwa dofinansowanych zostało osiem inwestycji na kwotę blisko 580 tys. zł.

* stypendia sportowe lubuskiego marszałka - mają na celu stworzenie sportowcom z woj. lubuskiego odpowiednich warunków do dalszego rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego. W sumie, w latach 2011-2014, stypendia sportowe przyznano 165 sportowcom na kwotę blisko 374 tys. zł. Wśród stypendystów znajdują się medaliści igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich oraz mistrzostw świata.

* „Umiem pływać” - program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci z klas trzecich szkół podstawowych w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z nauki pływania. To przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Zakłada się, że do końca 2014 r, w programie udział weźmie ponad 1.400 dzieci z 24 gmin woj. lubuskiego. Na realizację programu w 2014 r. urząd marszałkowski przeznaczył 200 tys. zł.