Można pić wodę ze stacji Zatonie

21 Wrzesień 2017
- Płuczemy i chlorujemy jeszcze tylko jedno przyłącze, te doprowadzające wodę do świetlicy w Raculi. Ale za dwa, góra trzy dni, również i tu wszystko powróci do normy – zapewnia Zbigniew Liberek, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji.

Początkowe informacje brzmiały groźnie. 14 września Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że woda pochodząca ze stacji uzdatniania Zielona Góra-Zatonie nie nadaje się do spożycia. Jako powód podano odkrycie bakterii coli grupy 3,4 i Escherichia w wodzie z tego ujęcia.

Sanepid na podstawie laboratoryjnych badań próbek wody potwierdził obecność bakterii grupy coli tylko w instalacjach wodnych szkoły podstawowej w Drzonkowie oraz przedszkola w Raculi. Wynik negatywny, czyli niepotwierdzający obecność bakterii, przyniosły badania próbek pobranych w stacji uzdatniania wody Zatonie. Decyzją urzędu miasta, do szkoły w Drzonkowie i przedszkola w Raculi została dostarczona butelkowana woda oraz wysłane beczkowozy z „bezpieczną” wodą.

- Prawie natychmiast rozpoczęliśmy akcję dodatkowego chlorowania wody pobieranego z ujęcia Zatonie. Wszystkie sołectwa zaopatrywane przez tę stację zostały poinformowane o zasadach obowiązujących przy korzystaniu z tzw. wody wodociągowej – relacjonuje Z. Liberek.

Jak mogło dojść do zanieczyszczenia wody w instalacjach wewnętrznych dwóch miejskich placówek oświatowych?

- Przez wakacje oraz przez ostatni weekend obie te placówki były nieczynne, we wrześniu prawdopodobnie nie przepłukano ich wewnętrznych instalacji. To mogło być przyczyną zanieczyszczenia wody – przypuszcza prezes ZWiK.

W tej chwili nie ma już żadnego zagrożenia. Od środy, 20 września, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, woda ze stacji uzdatniania Zielona Góra-Zatonie ponownie uzyskała status wody nadającej się do spożycia.

- Płuczemy i chlorujemy jeszcze tylko jedno przyłącze, te doprowadzające wodę do świetlicy w Raculi, przy ul. Głogowskiej 64. Ale za dwa, góra trzy dni, również i tu wszystko powinno powrócić do normy – zapewnia Z. Liberek.

ZWiK dziękuje wszystkim służbom, które wniosły wkład, by niedogodności związane z brakiem przydatności wody do spożycia były jak najmniej dotkliwe: departamentowi zarządzania kryzysowego, naczelnikowi wydziału oświaty, sołtysom, strażakom OSP, pracownikom sanepidu i Komunalnego Zakładu Gospodarczego oraz dyrektorom i pracownikom szkoły w Drzonkowie i przedszkola w Raculi. Jednocześnie ZWiK przeprasza mieszkańców sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki