Można pić wodę ze stacji Zatonie

21 Wrzesień 2017
- Płuczemy i chlorujemy jeszcze tylko jedno przyłącze, te doprowadzające wodę do świetlicy w Raculi. Ale za dwa, góra trzy dni, również i tu wszystko powróci do normy – zapewnia Zbigniew Liberek, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji.

Początkowe informacje brzmiały groźnie. 14 września Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że woda pochodząca ze stacji uzdatniania Zielona Góra-Zatonie nie nadaje się do spożycia. Jako powód podano odkrycie bakterii coli grupy 3,4 i Escherichia w wodzie z tego ujęcia.

Sanepid na podstawie laboratoryjnych badań próbek wody potwierdził obecność bakterii grupy coli tylko w instalacjach wodnych szkoły podstawowej w Drzonkowie oraz przedszkola w Raculi. Wynik negatywny, czyli niepotwierdzający obecność bakterii, przyniosły badania próbek pobranych w stacji uzdatniania wody Zatonie. Decyzją urzędu miasta, do szkoły w Drzonkowie i przedszkola w Raculi została dostarczona butelkowana woda oraz wysłane beczkowozy z „bezpieczną” wodą.

- Prawie natychmiast rozpoczęliśmy akcję dodatkowego chlorowania wody pobieranego z ujęcia Zatonie. Wszystkie sołectwa zaopatrywane przez tę stację zostały poinformowane o zasadach obowiązujących przy korzystaniu z tzw. wody wodociągowej – relacjonuje Z. Liberek.

Jak mogło dojść do zanieczyszczenia wody w instalacjach wewnętrznych dwóch miejskich placówek oświatowych?

- Przez wakacje oraz przez ostatni weekend obie te placówki były nieczynne, we wrześniu prawdopodobnie nie przepłukano ich wewnętrznych instalacji. To mogło być przyczyną zanieczyszczenia wody – przypuszcza prezes ZWiK.

W tej chwili nie ma już żadnego zagrożenia. Od środy, 20 września, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, woda ze stacji uzdatniania Zielona Góra-Zatonie ponownie uzyskała status wody nadającej się do spożycia.

- Płuczemy i chlorujemy jeszcze tylko jedno przyłącze, te doprowadzające wodę do świetlicy w Raculi, przy ul. Głogowskiej 64. Ale za dwa, góra trzy dni, również i tu wszystko powinno powrócić do normy – zapewnia Z. Liberek.

ZWiK dziękuje wszystkim służbom, które wniosły wkład, by niedogodności związane z brakiem przydatności wody do spożycia były jak najmniej dotkliwe: departamentowi zarządzania kryzysowego, naczelnikowi wydziału oświaty, sołtysom, strażakom OSP, pracownikom sanepidu i Komunalnego Zakładu Gospodarczego oraz dyrektorom i pracownikom szkoły w Drzonkowie i przedszkola w Raculi. Jednocześnie ZWiK przeprasza mieszkańców sołectw Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha i Ługowo za utrudnienia w korzystaniu z wody.

(pm)