Nasi gimnazjaliści wypadli bardzo dobrze

28 Czerwiec 2013
Znają języki obce, potrafią rachować, pięknie posługują się ojczystą mową! Nasze gimnazja świetnie wypadły na kwietniowym egzaminie! Właśnie poznaliśmy wyniki testów, nazywanych przez uczniów „małą maturą”. Zielonogórscy gimnazjaliści biją resztę regionu na głowę!

Gimnazjaliści testy pisali w kwietniu. Zmagali się z zadaniami w części humanistycznej (osobno historia i wiedza o społeczeństwie, osobno język polski) oraz w części matematyczno przyrodniczej (osobno matematyka i osobno przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka, geografia), byli też egzaminowani z języków obcych (na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu właśnie opublikowała wyniki wiosennego egzaminu. Średnie szkół podawane są w procentach (patrz tabela poniżej). I co? Trudno nie zauważyć! Wypadamy świetnie! Zarówno w województwie, jak i w całym okręgu (Lubuskie, Wielkopolska, Zachodniopomorskie).

10 na czele

Szczególnie dumni możemy być z tego, jak dobrze nasza młodzież zna języki obce. W Gimnazjum nr 10 wynik z angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym osiągnął niemal 100 proc. (odpowiednio 94,97 i 98,82), za to język francuski to już „czyste” 100 procent! Równie pięknie na egzaminie z języków obcych spisali się uczniowie Gimnazjum nr 1, nr 7 i 9 oraz uczniowie niepublicznych szkół: Europejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn, Katolickiego Gimnazjum Niepublicznego, Społecznego Gimnazjum „Szkoła Myślenia Twórczego”.

Miejskie szkoły osiągnęły w każdej części egzaminu średnią wyższą niż średnia wojewódzka i średnia okręgowa, nie wspominając o średniej całego kraju! Dociekliwym znów proponujemy przeanalizowanie danych z tabelki (rubryczki na samym dole).

Wspomniane już Gimnazjum nr 10 to prawdziwy bohater tegorocznego egzaminu. Gratulacje należą się szkole za wynik w każdej części testu. Nie schodzi on w żadnym przypadku poniżej 74 procent! Tu należy zaznaczyć, że przy naborze uczniów „dziesiątki” nie krępują ramy rejonizacji. Ukłonić zatem należy się też przed uczniami obwodowego Gimnazjum nr 1, które tylko z historii i wiedzy o społeczeństwie uzyskało wynik poniżej 70 proc!

Wśród szkół niepublicznych prym wiedzie Europejskie Gimnazjum Społeczne, które z wynikami ze wszystkich przedmiotów nie schodzi poniżej 70 proc!
Najsłabiej w mieście wypadają Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 8.

Należy też dodać, że na średnią Zielonej Góry wpływają wyniki szkół dla dorosłych – mamy dwa takie gimnazja, ich wyniki można znaleźć w tabeli.

W gminie

Przyjrzeliśmy się również wynikom gminnych szkół. To dwie placówki – w Drzonkowie i Przylepie. Gimnazja wypadają nie najgorzej, porównując je np. z wynikami krajowymi, okręgowymi, czy wojewódzkimi. Jednak jeśli zestawimy średnią miasta ze średnią w gminie, w każdym przypadku porównanie wypada na korzyść placówek z Zielonej Góry.

Teraz przed naszymi zdolnymi uczniami zasłużone wakacje! A po drodze jeszcze emocje związane z wynikami naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Listy przyjętych szkoły powinny ogłosić 4 lipca. Najwięcej podań, w tym roku, spłynęło do LO nr 3 przy ul. Strzeleckiej.

(dsp)

Artykuły powiązane: 

Mamy zdolne dzieci! Nasze podstawówki na czele

Jest się z czego cieszyć! Bo mamy najlepszych szóstoklasistów w województwie. Zielona Góra bije na głowę Gorzów, Poznań, Szczecin.