Obwodnica południowa – jest umowa

8 Styczeń 2015
Nie licząc trasy ekspresowej S3, będzie to największa inwestycja drogowa w okolicach Zielonej Góry. Na wybudowanie 12 kilometrów obwodnicy południowej miasta potrzeba ok. 150 mln zł.

W czwartek zrobiono pierwszy krok do jej powstania – prezydent Janusz Kubicki i szef zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Przemysław Hamera podpisali porozumienie o tzw. zastępstwie inwestycyjnym.

O co chodzi? Obwodnica południowa będzie miała 12 km kilometrów długości. To kosztowna i skomplikowana inwestycja. – Dlatego chcieliśmy, by inwestycję przygotowali specjaliści, którzy się na tym znają. A tacy na pewno są w generalnej dyrekcji – tłumaczył prezydent Janusz Kubicki.

- To pierwszy krok – mówiła poseł Bożenna Bukiewicz, w której biurze podpisano umowę. – Pamiętam, jak razem z panem prezydentem, w 2007 r., walczyliśmy o powstanie łącznika obwodnicy S3 z osiedlem Pomorskim. I on powstanie wraz z budową drugiej nitki ekspresówki. Ta inwestycja jest pewna. Na tym przykładzie widać, jak potrzeba wielu lat zabiegów.

- Czyli na obwodnicę południową poczekamy również wiele lat? – dopytywali dziennikarze. - Tak, może nawet 10 lat, ale to wersja pesymistyczna – odpowiedziała pani poseł, która jest wiceprzewodniczącą sejmowej komisji infrastruktury.

- To normalna procedura. Na przykład, w Niemczech przygotowanie takiej inwestycji i spełnienie wszystkich procedur trwa też tyle lat – dopowiadał dyrektor Przemysław Hamera.

Jechaliście za wielką ciężarówką wlokącą się przez Drzonków lub Raculę? Pewnie nie raz. To komunikacyjna zmora, z którą od lat nie można się uporać. Nie pomagają zakazy i policyjne patrole. Na dodatek miejscowości są gęsto zabudowane wzdłuż drogi. O problemie mówi się od lat.

Jedynym rozwiązaniem jest zbudowanie obwodnicy południowej miasta, która zarazem będzie obwodnicą Ochli, Drzonkowa i Raculi. Dzisiaj przez wsie biegnie droga wojewódzka nr 279.

Realna perspektywa rozwiązania tego problemu pojawiła się wraz z połączeniem miasta z gminą. – W Warszawie są pieniądze na projekty obwodnic w miastach na prawach powiatu. Po połączeniu spełniamy warunki do stawania do konkursu na unijne środki – wyjaśniał prezydent Kubicki. – A to oznacza, że możemy dostać pieniądze z zewnątrz, sami pokrywając ok. 15 proc. kosztów.

Czyli za drogę wartą 150 mln zł zapłacimy z miejskiej kasy ok. 30 mln zł.

- Zależy mi na rozwoju regionu i Zielonej Góry. Będę zabiegała, byśmy te pieniądze otrzymali – zadeklarowała poseł B. Bukiewicz.

Jednak, żeby przystąpić do konkursu, trzeba spełnić określone warunki. Tym właśnie zajmą się specjaliści z GDDKiA. – Najpierw musimy opracować studium korytarzowe, gdzie badamy warunki ekonomiczne, możliwości techniczne budowy trasy i czy spełnia ona normy ochrony środowiska – tłumaczył dyrektor Hamera. – Później trzeba otrzymać decyzję środowiskową, zrobić projekt i w ostatniej fazie rozpocząć budowę. To ostatnie to już przyjemność.

Na razie obwodnica południowa to idea. Ma mieć 12 km długości i będzie przebiegała pomiędzy dawnymi granicami Zielonej Góry a Raculą, Drzonkowem i Ochlą. Zacznie się na projektowanym rondzie, przy wyjeździe z Raculi na ul. Wrocławska, skończy na przedłużeniu Trasy Północnej, za Wilkanowem.

- Zbudujemy ją po to, by odciążyć Trasę Północną, na której panuje olbrzymi ruch – dopowiadał prezydent J. Kubicki.

Przy okazji podpisania umowy, B. Bukiewicz mówiła o innych inwestycjach. – Razem z dyrektorem Hamerą będziemy w przyszłym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury. Chcemy, by w planach rządu zostały uwzględnione inne, ważne lubuskie inwestycje – mówiła pani poseł. – Chodzi o dokończenie południowej nitki autostrady A-18, budowę mostu i obwodnicy Krosna Odrzańskiego oraz wyprostowanie pełnej zakrętów drogi nr 27, często nazywanej „drogą śmierci”.

B. Bukiewicz nie wspomniała ani słowem o trasie ekspresowej S3.
- To już sprawa załatwiona. Nie ma najmniejszego zagrożenia. Wszystkie lubuskie odcinki zostaną zbudowane – tłumaczył dyrektor Hamera. – Również na Dolnym Śląsku niezagrożony jest odcinek do Bolkowa.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki